Lees... Luister... Leer... Lewe!

Efesiërs 2:4  Maar GOD is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.

Ef. 2:5  Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!

Ef. 2:6  Ja, in CHRISTUS JESUS het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee,

Ef. 2:7  sodat GOD ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in CHRISTUS JESUS aan ons bewys het.

Ef. 2:8  Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n gawe van GOD.

Ef. 2:9  Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.

Ef.2:10  Nee, GOD het ons gemaak wat ons nou is: in CHRISTUS JESUS het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Doen die volgende saam met my, asseblief. Lees hierdie gedeelte hierbo stadig deur. Probeer om elke sin te verstaan. Vra jouself dan af wat dit vir jou beteken.

Nou doen jy die volgende saam met my. Vra die HEILIGE GEES om jou gedagtes helder te maak sodat jy die volle betekenis van GOD se Woord in hierdie gedeelte kan verstaan. Doen dit eers voor jy weer die gedeelte lees. Lees die gedeelte nou biddend en stadig deur.

Kom jy agter dat daar dele is wat nou meer vir jou uitstaan en selfs vir jou nuwe betekenis kry? Skryf dit vir jouself neer in kort sinnetjies.

Jy sien, my vriend, vriendin. GOD se Woord is regtig deur die HEILIGE GEES geïnspireer en het groot waarde om jou in die waarheid te lei en op die regte pad te hou (2 Timoteus 3:16,17) Maar dan moet jy GOD se Woorde LEES, LUISTER wat die HEILIGE GEES vir jou wil sê, daaruit LEER en dit in jou daaglikse lewe gaan LEEF! Jy hoef nie dik boeke van geleerdes te lees om die Bybel te verstaan nie. GOD sal self deur Sy HEILIGE GEES jou lei om tot die ware insig te kom. Maar dan moet jy die Bybel biddend lees! Probeer dit gerus elke keer as jy Bybel lees.

Besef jy wat GOD in hierdie gedeelte vir jou wil sê? GOD se goedheid is só groot en Hy het jou só lief dat Hy jou uit jou dooie, doellose lewe gered het en nuut gemaak het sodat jy verseker kan weet jy het ’n ereplek by Hom in die hemel! Verstaan mooi dat jy regtig NIKS gedoen het om dit te verdien nie en jy hoef nie iets te doen om gered te word nie – behalwe om te glo Hy het alles gedoen deur die dood en opstanding van Sy SEUN, JESUS CHRISTUS! As jy  glo dat JESUS vir jou alles gedoen het om jou te red sal jou daaglikse lewe van dankbaarheid dit wys! Dit is waarvoor GOD jou geroep het op hierdie aarde!

Uit Die Woord 5_1_200x180_crop_100_1