Build It Handy Hints

DIY Handy Hint #01:

If you sand the face of your hammer before use, it will help the hammer to grip the nail and prevent the nail head from slipping.

Skuur die gesig van jou hammerkop. Dit sal help om jou spykerkop nie te laat glip nie.

Khulha intloko ye hamile lonto iyakunceda ukuba isikhonkwane singatyibiliki.

DIY Handy Hint #02:

Use baby oil to remove paint from your skin. It's easy and safe - turpentine can cause irritation.

Gebruik baba olie om verf van vel te verwyder. Dit is maklik en veilig. Terpentyn kan vel irritasie veroorsaak.

Sebenzisa amafutha weentsana ukususa ipeyniti ezandleni. Le yeyona ndlela ilula kwaye ikuselekileyo. i-Turps iyasimosha isikhumba sakho.

DIY Handy Hints #03:

Use masking tape when drilling through stone or tile. This makes marking the tile easier and helps the drill bit stay in one place.

Plaas maskeerband op teels voordat jy boor om te voorkom dat jy die teels kraak. 

Sebenzisa i-masking tape xa usenza umgxunya kwi-tile okanye kwilitye. 

DIY Handy Hints #04:

Use old paint rollers to clean your gutters. Attaching the roller to an extended handle will allow you to slide it along the gutter, removing debris and leaves.

Gebruik ou verf rollers om geute skoon te maak. Heg dit op 'n verlengende handvatsel om vuiles en blare te verwyder, as jy die roller deur die geut stoot.

Sebenzisa umphini oxonyezelelweyo wokupeyinta ukuyenza ithambe lula.

handy_hints_build_it_1_1500553598
handy_hints_build_it_2_1500553601
handy_hints_build_it_3_1500553603
handy_hints_build_it_4_1500553607