Gansbaai Courant

Blog: Raad keur ontwikkelingsplan goed

Published: 07 July 2017
By:Gansbaai Courant

Die Raad van Overstrand Munisipaliteit het die munisipaliteit se vyf jaar Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) vir die tydperk 2017/18 tot 2021/22 goedgekeur.

Die GOP is die munisipale strategie van die Raad. Die begroting gee uitvoering aan die GOP en dui aan watter fondse aan die strategiese doelwitte bestee sal word. Kommentaar is gedurende April 2017 tydens die padskoue oor die GOP en begroting ontvang en is, waar toepaslik, by die finale planne ingewerk.

Die munisipale begroting vir 2017/18 beloop R1,135 miljard, waarvan R1,037 miljard aan bedryfsuitgawes (OPEX) en R97,6 miljoen aan kapitaaluitgawes (CAPEX) bestee sal word.

OPEX dek die dag-tot-dag uitgawes van die munisipaliteit en 50% van die bewilligde fondse sal vir die voorsiening en instandhouding van munisipale dienste aangewend word. 20% sal onderskeidelik aan die voorsiening van demokratiese, verantwoordbare en etiese regering en aan die bevordering van toerisme, ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling bestee word. Die oorblywende 0,28% en 10% sal onderskeidelik aangewend word vir die aanmoediging van gestruktureerde gemeenskapsdeelname aan die sake van die munisipaliteit en vir die daarstelling en handhawing van ’n veilige en gesonde omgewing.

CAPEX word aangewend vir infrastruktuurontwikkelling (kapitaalprojekte) en 69% van die kapitaalbegroting van R97,6 miljoen word bewillig vir die voorsiening en instandhouding van munisipale dienste.

Die ander 31% sal gebruik word vir projekte wat verband hou met die GOP se strategiese doelwitte om toerisme, ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling te bevorder, ’n veilige en gesonde omgewing te vestig en te handhaaf, gestruktureerde gemeenskapsdeelname aan die sake van die munisipaliteit aan te moedig en om demokratiese, verantwoordbare en etiese regering te voorsien.

Die behoeftes wat in die GOP geïdentifiseer word, word nie alles deur die munisipaliteit befonds nie.

Toelaebefondsing van die Nasionale en Provinsiale regering, wat 14% van die totale 2017/18-munisipale begroting uitmaak, dek aspekte soos behuising, onderwys, gesondheid, biblioteke en sport en ontspanning.

Munisipaliteit Overstrand sal toesien dat die aanwending van alle fondse streng gemonitor word en dat die behoeftes van ons gemeenskappe binne die beperkings van die beskikbare begroting aangespreek word.

Recent Posts

Lojale SAPD-lid se s...
Published: 18 August 2017
By: Gansbaai Courant

Polisiemanne is verslae na die skielike dood van &...

Meester-skrywers
Published: 18 August 2017
By: Gansbaai Courant

Gansbaai se twee getoë Strandvelders en ook k...

Vermiste op see stee...
Published: 18 August 2017
By: Gansbaai Courant

 ‘n Man, vermoedelik van Mosselbaai, wa...

Vyf droom... en een ...
Published: 18 August 2017
By: Gansbaai Courant

Vyf finaliste het oor ‘n splinternuwe motor ...