Gansbaai Courant

Blog: Kerssangdiens weer eens belewenis

Published: 05 December 2013
By:Hardus Botha


‘n Gewyde geheelbeeld van die kore en gemeente

Vanjaar se Kersangdiens van die NG-gemeente op Sondag, 24 Oktober 2013 was weer eens ‘n “wenner” - goed georganiseerd, meelewend, luisterryk en gewyd. Met die instap by die kerkgebou het die asems behoorlik gesnak oor die pragtige versierings wat op ‘n sinvolle wyse aangebring is en wat met die eerste oogopslag die gewydheid van die aand beklemtoon het. ‘n Vlot program is sonder onderbrekings gevolg, met dr Bobo van Zyl wat die afwisselende voorlesings behartig het. “’n Kind is vir ons gebore; ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar; Raadsman; Sterke God; Ewige Vader; Vredevors…” Die voorlesings is met ‘n verskeidenheid van koor- en gemeentesang afgewissel. Die deelnemende kore was die NGK Kerk- en Mannekoor onder leiding van Aletta Lochner en orrel-begeleiding deur Annalene Reinke, die VGK Kerkkoor onder leiding van Nita Faber met haar eie klavier-begeleiding, die VGK Mannekoor onder leiding van Aletta Lochner (sonder begeleiding) en die Laerskool Kinderkoor onder leiding van Aletta Lochner en begeleiding deur Heidie Chivell. Die solis in die NG-koor, Matt Human, het homself as ‘n belowende jongman met ‘n “enorme” stem bewys. Jack White met sy bekende trompet het verdere luister aan die sangdiens verleen, asook Dirk Buchner en sy kitaar wat deel van die kinderkoor se begeleiding was.                                                                                                                              
Die brandende kerse wat in gekleurde houers deur koorlede vasgehou is, was weer eens die hoogtepunt van die aand. Die volgende bedankings is voorgehou: Prediker - dr Bobo van Zyl; Begeleiers - Annelene Reinke, Heidie Chivell, Pikkie Louw, Jack White en Dirk Buchner; Koorleiers - Aletta Lochner (NGK-koor) en Nita Faber (VGK-koor); Kore - NGK-koor, VGK-koor, Laerskool Gansbaai-koor en VGK Mannekoor; Solis - Matt Human; Ander - Marlene Koekemoer (organisering van kinders by die skool), Anita Botha en Amanda le Roux met hul helpers (versiering van die Kerk), Wilna Swanevelder en Maritha Kriel (Kerkkantoor), Marius le Roux (Koster), Maureen Voigt (dataprojektor) en die NGK Vrouediens (tee en verversings in die saal).
Hardus Botha
 

Recent Posts

Otto Bylmoord hervat
Published: 01 May 2014
By: Francois de Jongh

Die staat se laaste twee getuies in die bylmoor...

Fraternal ontbyt
Published: 01 May 2014
By: Hardus Botha

Gansbaai Ministers Fraternal het onlangs, onder le...

VLV Nuus
Published: 01 May 2014
By: Gansbaai Courant

Vertrou dat almal  'n baie geseënde Paas...

DA Shows Its Multi C...
Published: 01 May 2014
By: SSMA Fanie Krige

The misconception that the Democratic Alliance is ...