Gansbaai Courant

Blog: Masakhane en Blompark Stormwaterprobleme

Published: 14 February 2013
By:Gansbaai Courant

Gereelde oorstromings van informele wonings en strate in Masakhane en Blompark gedurende die jaarlikse winterreënseisoen het die Overstrand Munisipaliteit genoop om daadwerklike aksies in te stel om die probleem aan te spreek. 
Gedurende die vorige finansiële jaar is ‘n bedrag van ±R1m in die begroting voorsien vir die ondersoek en opstel van ’n stormwatermeester-plan vir die woonareas van Blompark en Masakhane asook die industriële gebiede van Gansbaai en Stanford.
In die huidige finansiële jaar (2012/13) is ‘n verdere bedrag van ±R4.5m voorsien vir die implementering van die voorstelle vervat in die meesterplan. Die befondsing van die projek is afkomstig van staatsubsidies wat afkomstig is via die Munisipale Infrastruktuur Opgraderings-projekte (“Municipal Infrastructure Grant Funding”).

Die projek in Gansbaai behels die bou van minstens drie (3) stormwater hou-areas (retensie-damme) met ‘n hou kapasiteit van ongeveer 25 000 m3.  Hierdie damme het ten doel om oormatige stormwater tydelik te hou om oorstromings van strate, woonerwe en selfs die rioolnetwerk te voorkom. 
Dit is belangrik om daarop te let dat die doel daarvan dus nie is om permanente gronddamme wat vol water staan, daar te stel nie.  Die ontwerp van die damme het juis ten doel om die water daarin (weens veiligheidsrisikos) vir slegs ‘n tydperk van hoogstens 24 uur te hou waarna dit in die grond wegsuiwer.
Dit is veral die grondwerke by die vierrigting stop (Kleinbaai/Pearly Beach/Industriële gebied) en die betonpype langs die pad na Franskraal en die sportterrein (op pad na Blompark) wat groot belangstelling by plaaslike inwoners uitgelok het.  Hierdie pype wat oor meer as 2 km aangelê word, is in werklikheid aanvullend tot die bestaande ondergrondse stormwaternetwerk wat oormatige water uit die woongebiede van Masakhane, Blompark en ook die industriële gebied van Gansbaai na die retensiedamme moet herlei.

Recent Posts

Otto Bylmoord hervat
Published: 01 May 2014
By: Francois de Jongh

Die staat se laaste twee getuies in die bylmoor...

Fraternal ontbyt
Published: 01 May 2014
By: Hardus Botha

Gansbaai Ministers Fraternal het onlangs, onder le...

VLV Nuus
Published: 01 May 2014
By: Gansbaai Courant

Vertrou dat almal  'n baie geseënde Paas...

DA Shows Its Multi C...
Published: 01 May 2014
By: SSMA Fanie Krige

The misconception that the Democratic Alliance is ...