NG Kerk Gansbaai

Alles ten goede (?) (!)

Alles ten goede (?) (!)

NG Kerk Gansbaai

Skriflesing: Romeine 8

Teks: vers 26: ‘… en die Gees self pleit vir ons …”;

Vers 27: “… Hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges …”;

Vers 28: “ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet …”;  

Geliefde gemeente, ek kan my indink dat die ore wat vanoggend gespits word by die aanhoor van ons teks, die ore van diegene onder ons is, wat hiervan diepe ervaringe, belewenisse oor die jare van hulle lewe hulle gehad het -  

die lyding (eng; “suffering’) wat in hierdie lewe oor ‘n pad kan kom;   

hulle wat uit hulle verhale kan vertel: van lyding op hulle die lewenspad: teenspoed , terugslag; verlies, skade; teleurstelling; skok;

verwonding; pyn; smart; droefheid; rou; angs, vrees, kommer, verslaentheid.   

(hy/sy is vanoggend hier in die kerk: hoor ons teks ; daar word teruggekyk oor ‘n lewenspad …  die herinneringe word opgeroep: daardie tye … daardie plekke …en die  lyding … ).

Inderdaad: die adres van ons teks is mense wat lyding ervaar … in lewensomstandighede van lyding verkeer.   

Om presies te wees: die adres van ons teks is christengelowiges wat lyding ervaar …; christengelowiges wat in lewensomstandighede van lyding verkeer.

Die woorde van ons teks is die van die apostel Paulus in sy dag. 

(Oor die apostel skryf iemand: “The apostle Paul, whom himself graduated magnum cum laude in die school of hard knocks, in the school of suffering”).

Die woorde van ons teks is gerig aan christengelowiges – merkwaardig, soos die apostel oor hulle praat: God se “uitverkorenes”; God se uitverkore kinders.

(ons het verlede week gehoor wie hierdie “uitverkorenes” is,  nl. die mense wat deur die evangelie van die kruis in die arms van Jesus Christus ingebring is, in Sy arms versamel is).   

Die woorde van ons teks is trooswoorde – woorde wat wil vertroos; wat troos wil bied.  

 Weer ons teks:  

“en die Gees self pleit vir ons …”;

“Hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges …”

“ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet …”

(OV: “Die Gees self treë in vir ons;  Hy treë vir ons ooreenkomstig die wil van God; en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk …”;)

(Eng: “The Spirit maketh intercession for us …;

He maketh intercession for the saints of God according to the will of God; and we know that all things work together for good to them that love God …”)

Iemand teken aan by ons teks: Hier kry ons te make met “diep-diep teologie”; en tog …

– “op so ‘n vlak dat elke Bybelleser die grondboodskap daarvan kan verneem:

die grondboodskap van troos …; troos vir die christengelowige in lyding.

En dan wys hy ook – Let wel - op die “oproep” of die “appél” van hierdie (grond-)boodskap van troos:

Wat is die oproep/appél?

Hy antwoord: “christengelowige – vertrou in God”.  .

“vertrou in God: God weet van jou lyding;

vertrou in God: God is by jou betrokke in jou lyding;

vertrou in God: God sal sorg dat Sy wil vir jou lewe deurgevoer word;

vertrou in God: God sal sorg dat alles vir jou ten goede meewerk …”.

Die vraag vir vanoggend:

Hoe praat ons (christengelowiges; God se uitverkorenes; God se uitverkore kinders) oor vertroue in God in tye van lyding/ in lewensomstandighede van lyding/ in ‘n verhaal van lyding?

Hoe praat ons oor God se sorg in tye van lyding/ in lewensomstandighede van lyding/ binne ‘n verhaal van lyding?

Hoe praat ons oor die wil van God in tye van lyding/ in lewensomstandighede van lyding/ in ‘n verhaal van lyding?

Hoe praat ons oor die alles sal vir jou ten goede meewerk

in tye van lyding/ in lewensomstandighede van lyding/ binne verhaal van lyding?

(ek is hier in die kerk vanoggend … ek hoor ons teks … ek kyk terug oor my lewenspad my verhaal … die herinneringe word opgeroep …);

(ek sit vanoggend hier in die kerk … en: ek is nou daar - op so ‘n plek, in so ‘n tyd in my lewe …).

 

Gaan hiermee huistoe …

Gedagte: “Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it”

Gedagte: “Evil is evil. God would much prefer to bring good out of good. However, God’s power and grace can even bring good out of evil”

“Blessed suffering: I shall discover … that what is now regaded as a calamity, is a blessing “.

Gedagte: Kan daar seën in lyding wees?

God het ‘n plan vir my lewe.

Beeld: 'n Wewer wat besig is om ‘n mat te weef by sy weefraam . Ons staan aan die voorkant terwyl hy besig is om te weef … ons sien net die agterkant van die mat en nie die patroon nie.

Ons sien: niks, behalwe ‘n “tangle of threats” (klossies, stringe) wat geen sin maak nie …

Todat die wewer klaar is en ons nooi om agter Sy rug te kom staan en na die voorkant van die mat te kyk. En dan sien ons: daar is hierdie pragtige patroon wat uitgewerk is …

Gedagte: ‘n lewe waarin alles ten goede meegewerk het – uit God se perspektief:

‘n lewe waarin die Heilige Gees met die evangelie van die kruis, ‘n mens gaan soek het en gaan vind het en ingebring het in die arms van Jesus Christus;

‘n lewe wat as instrument in die hand van die Heilige Gees diensbaar was aan die uitdra van die evangelie van die kruis in die wêreld;

‘n lewe wat, wanneer dit hier klaarmaak/ eindig, opgeneem word in die heerlikheid wat God vir Sy uitverkorenes, vir uitverkorenes kinders – as Sy erfgename - laat beërwe.

 Gedagte: 15 rondtes met die lewe …die beeld van ‘n bokskryt/ boksgeveg …    

Die belofte van die apostel: jou hand sal gelig word!

God sal sorg!

Die Gees bid vir my – elke dag … in my beste maar ook in my slegste tye . . .

Alles … LW: alles! - sal ten goede meewerk …

Soli Deon Gloria … Aan Hom al die eer …

 

   

Alles ten goede (?) (!)

Dr Bobo van Zyl

Die NG Gemeente bedien 'n gebied wat strek van De Kelders tot Pearly Beach en ook die plaasgebied Baardskeerdersbos. Die VG kerk word ook bedien.

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

Bulletininligting: Sondag 17 Junie 2018

Bulletininligting: Sondag 17 Junie 2018

As gevolg van vakansie, geen gesinsdiens in saal op Sondag 24 Junie 2018.

NG Kerk Gansbaai
Bulletin 10 Junie 2018

Bulletin 10 Junie 2018

Pearly Beach bied op 12 Junie 'n uurtjie van musiek en sang aan.

NG Kerk Gansbaai
Bulletininligting

Bulletininligting

Kwartaalikse gesinsdiens in kerk 10 Junie 2018.

NG Kerk Gansbaai
Vakante leraarspos

Vakante leraarspos

Ds Dirk van Dyk tree op 31 Desember 2018 af.

NG Kerk Gansbaai