NG Kerk Gansbaai

Wet en evangelie

Wet en evangelie

NG Kerk Gansbaai

Skriflesing: Deut.5 en Galasiers 2:15vv; 5:2 en 16;  6: 1 tot 3

Teks: Galasiërs 5:1. OV: “Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.”

Wandel deur die Gees, plus Gal: 6: 1 tot 3

 (Gemeente, in die Pinkstertyd vanjaar gaan ons as gemeente stilstaan by Die Wet van God/ 10 Gebooie

Tema: “Ek is die Here jou God …”.

Ons gaan mekaar oproep om in ons lewens opnuut erns te maak met die 10 Gebooie/ Wet van God.   

By ons bidure – waarin ons gaan bid en dank vir die werk van die Heilige Gees in ons lewens, gaan ons mekaar aanspoor tot ‘n hernude verbintenis om die 10Gebooie/Wet van God betekenis te gee in ons lewens … om dit gestalte te gee in die manier/wyse waarop ons ons daaglikse lewens leef).  

‘n Ou dominee skryf in sy dag  (die 1940/ 50’s) oor ‘n groot bekommernis wat in sy hart geleef het. (Van ons kan dink aan die ou- dominee van ons  jeug).

Hierdie bekommernis in sy hart: dat ons in die kerk – in die christendom van die dag - die evangelie van Jesus nie regtig verstaan nie.

Hy skryf: dat hy in sy pastorale werk oral te doen kry met mense – mense wie se christenskap ten diepste neerkom op werkheiligheid en wettisisme:.

Mense wat opgevoed is in die kerk om met sulke ore te hoor:

dat die Wet van God/ Tien Gebooie in die finale instansie bepaal of ‘n mens in jou verhouding met God  gered is of nie.

Hulle ore hoor: op die ou einde is dit steeds die vraag: in hoe ‘n mate het ek die Wet van God in my lewe onderhou, die Tien Gebooie in my lewe gehoorsaam, want: op die ou einde is dit wat tel/ die verskil maak/ die deurslag gee … op die ou einde is dit die som wat gemaak word, die berekening wat gedoen word: ‘n som/ berekening van die maat van my wetsonderhouding, my wetsgehoorsaamheid in my lewe (tot my krediet). 

Hy skryf: by bejaarde mense, siek, sterwend vind hy: dit is hierdie gedagte wat in hulle gemoedere oorheers, in terugskoue oor my lewe: die sommemaak/die berekeninge doen van my goeie werke: my wetsonderhouding/ gehoorsaamheid … en die gedagte dat ek gereed moet wees om my God met genoeg daarvan te ontmoet.   

Hoe hy onstig word: ja, (christen-)mense bely Jesus Christus – Maar: soek die mense na die sekerheid van hulle reddingverlossing (“saligheid”) … soek hulle dit hier: soek: in welke maat kan ek myself ‘n regmerkie gee  langs die wet …  myself ‘n slaagpunt gee gee by elkeen van die tien gebooie. . .

Hy skryf hoe hy dit nodig vind om bejaarde mense – ‘n leeftyd in die kerk – in hulle bejaardheid moet onderrig en moet probeer help om die evangelie van Jesus Christus te verstaan …

Die ou dominee …

En sy bekommernis oor werkheiligheid en wettisisme in die kerk – en die groot uitdaging wat daar is om vir mense te help om daarvan bevry te word.   

Ja, ons bely “Jesus Christus”, maar ons dink nog altyd ten diepste: “Wet”. 

Die ou Dominee …

Maar ook ‘n jong dominee - nog jonk in die bediening in ons dag – en hy werk onder jongmense in sy kerk het dieselfde bekommernis.

Hy skryf ‘n boekie – veelseggende titel: “Jesus wil die christene red” (“Jesus wants to save Christians”):

Hy skryf:  Waar hy werk – in vandag se kerk, onder vandag se jong christene, is dit sy waarneming, ervaring in ontmoeting met hulle: hoe min baie van hulle die evangelie van Jesus Christus verstaan. Hy skryf oor -   Legalisme en moralisme  by christene. .

Hy skryf: Vra vir ‘n jongmens: “is jy seker dat jou saak met God reg is?” – en: ‘n goeie 5 uit tien sal dadelik die Wet/Tien Gebooie nader trek …om dit as ‘n matrix oor hulleself en hulle lewe te plaas …

Hierdie gedagte: dat  my verhouding met God uiteindelik, in die finale instansie bepaal word deur my wetsonderhouding en gehoorsaamheid; in hoe ‘n maat ek voldoen aan die eise van die wet.. .

Hy skryf: hoe hierdie legalisme en moralisme in die kerk verantwoordelik is vir soveel  geestelike hoogmoed by mense.

‘n Moderne Farisisme: mense wat ‘n som maak en bereken dat hulle(self) goed vaar met die onderhouding  van die wet … goed vaar in hulle gehoorsaamheid aan die Tien Gebooie (en: alte dikwels hulleself vergelyk met ander mense wat na hulle mening swakker as hulle vaar).

Wat hom die meeste onstig: hoe hierdie legalisme en moralisme in die kerk, veroorsaak dat soveel mense daar op kantlyne van die kerk leef met geestelike wanhoop. En die wortel van hulle wanhoop: dat hulle vanuit die som wat hulle maak (my lewe gemeet aan die Wet van God)  aan hullself dink as verdoemd en verlore. 

Hy ondervind: by baie ‘n blokkasie vir die evangelie van Jesus Christus - so vasgevang in hierdie gedagte: dat my verhouding met God uiteindelik, in die finale instansie, bepaal word deur my wetsonderhouding, my wetsgehoorsaamheid, die vraag: in hoe ‘n maat ek voldoen aan die eise van die Wet.

So nodig in ons dag: Jesus wil die christene red.

Soos reeds genoem is vanjaar in die Pinkster die tema: Wet van God/ Tien Gebooie .

Ek meen dit is nodig om hier aan die begin hierdie punt vas te maak – ook sodat ons ore sal hê wat in die komende week die boodskappe oor die Wet/Tien Gebooie reg en goed kan hoor.

Ons teks: “Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie Vryheid en moet julle nie weer onder ‘n slawejuk laat indwing nie”.

My gebed vir hierdie Pinksterbidure is dat dit vir ons tot ryke seën sal wees.

In ‘n kerk waar die evangelie van Jesus Christus reg verstaan word, kry die Wet van God/ Tien Gebooie hierdie eerste betekenis:

dat dit vir ons insig gee in die grootsheid van God se genade wat hy in Christus Jesus aan ons skenk.

Ja, aan sondaarmense skenk.   

Die kerkvaders het die Wet se eerste betekenis vir ons vasgelê: die Wet as die “tugmeester na Christus” toe.

By die lees en die aanhoor van die Wet/Tien Gebooie in die geloofsgemeenskap waarin Christus as ons Verlosser geken word:

elke keer:

ons wat die diepte van ons sondigheid besef …

en ons wat opnuut na Christus toe vlug …

om aan Hom – en Hom alleen vas te gryp as ons enigste hoop in ons verhouding met God … by Hom en by Hom alleen ons vrede te vind in ons verhouding met God. 

Geliefdes, ons is vry! Ons is vry! Kom ons dien die Here met volle oorgawe … in die krag van die Heilige Gees.

 

 

 

 

 

 

 

Wet en evangelie

Dr. Bobo van Zyl

Die NG Gemeente bedien 'n gebied wat strek van De Kelders tot Pearly Beach en ook die plaasgebied Baardskeerdersbos. Die VG kerk word ook bedien.

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

Bulletininligting: Sondag 17 Junie 2018

Bulletininligting: Sondag 17 Junie 2018

As gevolg van vakansie, geen gesinsdiens in saal op Sondag 24 Junie 2018.

NG Kerk Gansbaai
Bulletin 10 Junie 2018

Bulletin 10 Junie 2018

Pearly Beach bied op 12 Junie 'n uurtjie van musiek en sang aan.

NG Kerk Gansbaai
Bulletininligting

Bulletininligting

Kwartaalikse gesinsdiens in kerk 10 Junie 2018.

NG Kerk Gansbaai
Vakante leraarspos

Vakante leraarspos

Ds Dirk van Dyk tree op 31 Desember 2018 af.

NG Kerk Gansbaai