NG Kerk Gansbaai

Blog: Seestrome 2015: Basaar, Basaar . . . Gemeente samewerking en liefdadigheid!

Published: 12 December 2015
By:Redaksie Seestrome

Mense is gewoonlik verstom oor die meelewing, aanbieding en harde werk van lidmate t.o.v. die basaars, markte en ander fondsinsamelings deur die NG en VG gemeentes en Herberg-aan-See tehuis. Sonder hierdie fondse kan noodsaaklike en hulpbehoewende bedieningsaksies en lidmate in nood nie gehelp word nie. Ons Here sëen telkens hierdie pogings. Hierdie jaar is ekstra hard gewerk, want die ekonomie en insinking van die finansiële marke het dankoffers as inkomstebron laat krimp en die begroting moes op dié wyse aangevul word.

Hoor net wat het waar gebeur: Baardskeerdersbos se basaar op 7 Maart, Pearly Beach, 4 April, Gansbaai-basaar, Pretoriussaal, 2 Mei, VGK Blompark, 30 Mei, Gemeente-ete 19 Julie, Jeugbasaar van ons kinders (dit  was ’n 1ste)op 4 September,  Herberg-aan-See se basaar,25 September, en dan ook elke Vrydagoggend die gewilde Markdag en die Kersmark wat 10 Desember begin! Die genotvolle saamkuier by hierdie geleent-hede is altyd opmerklik en die fees-atmosfeer is ‘n groot lekkerte.

 

 

Recent Posts

Barmhartigheid
Published: 10 August 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

Barmhartigheid is mildheid, ontferming en vergewin...

Persverklaring: CRL ...
Published: 07 July 2017
By: Dr Gustuv Claasen

Die NG kerk distansieer hul van die verslag....

Gasvryheid
Published: 21 June 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

In die wereld van die Bybel gaan gasvryheid oor di...

Pinkster 2017: Ons i...
Published: 08 June 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

Hoekom gaan ons kerk toe? Ons is nie alleen Christ...