NG Kerk Gansbaai

Blog: Hedonisme teenoor Bybelse vreugde; verdraagsaamheid teenoor onverdraagsaamheid

Published: 05 June 2013
By:Ds Willie Kotze

Hedonisme is die lewenstyl van ‘n ydele gejaag na plesier. Dit is ‘n lewensstyl waarin ‘n mens se lewe volledig om jouself draai, om dit wat jy uit die lewe kan kry. Dit is die voortdurende gejaag van die een ervaring van genot na die volgende met hoop op vervulling. Plesier en genot word die god in jou lewe. Onverdraagsaamheid is ‘n lewenshouding van: Ek alleen is reg. Jy verdra geen ander standpunte of siening behalwe jou eie nie. Jy is bereid om te veg vir die saak waarin jy onwrikbaar glo.

Onverdraagsaamheid lei tot ‘n veroordelende en vyandige lewenshouding teenoor dit wat anders is as jou eie denke en oortuigings.
Fundamentalisme, xenofobie en homofobie is enkele voorbeelde van ‘n lewenshouding van onverdraagsaamheid.

Hedonisme en onverdraagsaamheid weersieël die gees van die wêreld.
In Pinkstertyd word gelowiges herinner aan ‘n ander gees, naamlik die Heilige Gees. Die Heilige Gees bring nuwe lewe waar hedonisme en onverdraagsaamheid die lewe vir ons in ‘n hel kom verander het.

Die Heilige Gees kom leer ons van die weg van liefde vir God en ons naaste. Die weg tot ware lewensvervulling begin by die dien van die lewende lankmoedige God.

Die Gees van die Pinkster is die Gees wat ons al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. (2kor 3:18).

Mag die Here ons elkeen op ‘n besondere wyse gedurende Pinkster met sy Woord  seen.
Seestrome 2012:1

Recent Posts

Vir my is die lewe C...
Published: 04 May 2014
By: Dr Bobo van Zyl

Paulus roep die gelowiges op om ligdraers te we...

Onderlinge mededeels...
Published: 27 April 2014
By: Ds. Dirk van Dyk

Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, ...

Goeie Vrydag
Published: 18 April 2014
By: Ds. Dirk van Dyk

My God, my God  waarom het u my verlaat?. ...

Sendingsondag
Published: 13 April 2014
By: Ds. Ernst Toerien

Om die Here te dien in Rusland, nou al vir 20 j...