NG Kerk Gansbaai

Sendingsondag

Sendingsondag

NG Kerk Gansbaai

Teks :  1 Tim 3:14-16

Dit is vandag soos reeds gesê Sending Sondag. Die gedagte is dat ons voorbidding doen vir die gemeente se getuienisbediening.   Maar natuurlik is dit ook die geleentheid vir ons om na te dink oor die getuienistaak van die kerk en daarom wil ons dan ook vanoggend juis tydens die boodskap ook daarop konsentreer.    Nou is daar sulke aangrypende gedeeltes wat ‘n mens sou kon kies vir so ‘n  geleentheid, maar toe ek  begin voorberei en begin dink uit watter gedeelte ek dan sal lees en aan die hand daarvan preek, toe dink ek aan hierdie gedeelte…..en veral aan die woorde van v 15 “Die gemeente is die draer en die beskermer  van die waarheid”.    Dit is so pragtig - die draer en die beskermer van die waarheid.    Kom ons dink vir ‘n oomblik daaroor na.  Die apostel koester nog hier die hoop om na Efese terug te gaan en sou dan verkies om Timoteus verder van raad te bedien.   Hy hou egter rekening met die moontlikheid dat sy koms vertraag of verhinder kan word.  Daarom skryf hy nou die brief. Die rede van die skrywe is dat Timoteus kan weet hoe iemand hom moet gedra in die gemeente.  Hy dink nie net hier aan die lede van die gemeente nie, maar ook aan die wyse waarop die voorganger moet optree om behoorlik sy ampspligte uit te voer.   Om nou aan te dui waarop hierdie gedrag neerkom, noem die apostel die gemeente by drie benaminge:

Eerstens is die gemeente die huis van God.Dit kom daarop neer dat die voorganger hom dan sal gedra as hoof van die huis.
Tweedens word die gemeente ook die eiendom van die lewende God genoem. Dus moet die voorganger  sy pligte uitvoer in die besef van sy verantwoordelikheid teenoor die lewende God.
Derdens word die gemeente ook genoem die draer en beskermer van die waarheid.   Die waarheid is hier alles wat God in Christus geopenbaar het en wat in die evangelie verkondig word.    Dit is die evangelie van God se reddende genade.    In hfst 2:3 lees ons “So is dit goed en aanneemlik vir God ons Verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom”.    Hierdie waarheid het geen menslike steun nodig nie, omdat dit in God self gegrondves is.   Tog, en dit is belangrik om altyd in gedagte te hou, is dit van die kerk afhanklik  wat hierdie waarheid moet voortdra deur die eeue van die een geslag na die ander.   Maar ook moet die kerk as ‘n ware die bolwerk vorm  vir die verdediging van die evangelie teen die aanvalle van die dwaalleer.    Dit is interessant dat die Ou Vertaling soos volg gelui het “die gemeente is ‘n pilaar en grondslag van die waarheid”.   Dit wil iets uitdruk  van die stewigheid van die gemeente van Christus in die handhawing van die waarheid wat aan die gemeente toevertrou is.  Die kerk is inderdaad geroep as ook bewaarder van die waarheid.   Waarop dit eintlik neerkom is dat soos ‘n pilaar die dak steun , of ‘n fondament die gebou, so word die gelowiges geroep om as ‘n ware die waarheid te ondersteun.   Die gemeente is daartoe geroep.   Maar hierdie feit lê dan juis ‘n groot verantwoordelikheid op die voorganger in die gemeente en dui aan dat sy gedrag ook die moet wees van die getroue en onverskrokke verdediger van die waarheid, naamlik die evangelie.   

Mense wonder al vir jare en veral ook nou  oor die betekenis van die kerk vir ons dag, of dan net doodgewoon, wat is nou die eintlike rede vir die kerk se bestaan?   In hierdie verband is die antwoord: Die kerk is die draer en die beskermer van die waarheid, naamlik die evangelie.   Aan die kerk is dit toevertrou om onder mekaar en in die wêreld buite die kerk oor God te getuig en oor die blye nuus dat Hy mens geword het en onder ons kom woon het.   Die kerk se bestaan is ten nouste gekoppel aan sy boodskap, die evangelie van Jesus Christus.  Die evangelie soos die apostel Paulus dit stel , wat ‘n redding is vir almal wat daarna luister of die uitwerking daarvan sien.  Die evangelie wat die boodskap van God is wat met gesag die weg aanwys wat tot die lewe in sy volheid lei.   Dit is vir my so aangrypend hoedat die apostel Paulus nadat hy nou geskryf het dat die kerk die draer en beskermer is van die waarheid , naamlik die evangelie,  net daarna die volgende kan sê om as ‘n ware tot uitdrukking te bring die grootheid van hierdie waarheid. “ En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is”   En dan volg die woorde van ‘n lied in die kerk van daardie tyd, ’n lied oor die evangelie.   “ As mens  het Jesus in die  wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn, aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem”. 

In hierdie verband word ons eintlik daarmee gekonfronteer of ons die erns daarvan besef dat ook hierdie gemeente die draer en die beskermer van die waarheid is, naamlik die evangelie.   Is ons in werklikheid draers en beskermers van die waarheid wat die evangelie is.  Die ou opdrag kom weereens na ons toe vandag:  En  julle sal my getuies wees. Ons moet dit hoor , ook vandag.   En watter uitdaging is dit nie om die evangelie te bring en die beskermer daarvan te wees nie in ‘n tyd  soos hierdie nie. Want soos destyds, sal daar ook vandag uitdagings opduik, soos iemand dit mooi gestel het wat die hoor en die aanvaarding van die evangelie bemoeilik en selfs verhinder.   Soms lê hierdie faktore binne die kerk self. Of soms is die kerk soos enige ander instelling uitgelewer aan die strominge van die tyd en gebeure daarbuite.   Ek lees in die week sommer net weer oor die strominge van die tyd en die gebeure daarbuite. Om dit alles te dek,  daarvoor sal ons tyd net te kort wees, maar een van die dinge wat ek wil beklemtoon is dat ek  net besef het  ons  leef nou werklik in ‘n tyd waar mense  selfstandig wil wees en daarom sal vrae soos die volgende aan die  orde van die dag wees. Dalk het julle dit ookal gehoor.

Wie sê die kerk is reg? 
Is tradisie nie net maar daar om ons gebonde te hou nie?
Is leerstellings en geloofsidees van vroeër nie maar die verbygaande insig en produk van hulle tyd nie?
As ek self kan uitmaak tussen reg en verkeerd , hoekom het ek die kerk en sy spesifieke uitleg van die Bybel nodig?

Hierdie gees het al jare gelede ontstaan en was eintlik ‘n doodskoot vir bv die kerk se relevansie in Europa.  Hierdie gees heers ook in ons tyd.  Meer as wat ons dink.  Ek lees iemand skrywe - Afrikaners is modern , maar kan hulle glo?  Ons leef nou ook in ‘n tyd waar dit ook werklik  meer as moontlik is om so te dink,  as gevolg van die ontwikkelinge van die inligtings tegnologie. Ons leef in ‘n wêreld  waar dit moontlik is om meer as ooit tevore selfstandig te dink , los van die lojaliteit aan die gemeenskap en sy instellinge soos die kerk.   En maak dit ook dat daar so ‘n oorlading van inligting is dat daar nie altyd die vermoë is om die kaf van die koring te skei nie. Dit skep daarom dan ook regtig die opening  vir vals ideologië en evangelies om tienduisende mense op sleeptou te neem.    Dit is met hierdie wêreld as agtergrond waar die Bybel  vandag die kerk , die gemeente noem,  die draer en die beskermer van die waarheid.   Watter uitdaging ……Soms wil dié wete ‘n mens oorweldig, die stroom is sterk. Om juis in so ‘n wêreld getrou die evangelie te versprei, maar ook daadwerlik die beskermer daarvan te wees.  

Maar watter troos is dit dat hierdie  waarheid ‘n gawe is van die  Heilige Gees.  In die Johannes evangelie  sê Jesus dit oor en oor in sy laaste redes. Joh 14 ”ek laat julle nie wees agter nie.  Die Gees wat ek stuur is die Een wat julle in die waarheid sal lei. En my Woord is die waarheid”.   Dink ook aan die aanvanklike opdrag:  " Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom", en dan volg: "Julle sal my getuies wees". Watter troos!!!

 

Sendingsondag

Ds Dirk van Dyk

Die NG Gemeente bedien 'n gebied wat strek van De Kelders tot Pearly Beach en ook die plaasgebied Baardskeerdersbos. Die VG kerk word ook bedien.

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins

Vir my is die lewe Christus en die sterwe win...

Paulus roep die gelowiges op om ligdraers te wees in die wêreld . . .

NG Kerk Gansbaai
Onderlinge mededeelsaamheid

Onderlinge mededeelsaamheid

Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. 

NG Kerk Gansbaai
Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

My God, my God  waarom het u my verlaat?. . .

NG Kerk Gansbaai
Ernst Toerien

Sendingsondag

Om die Here te dien in Rusland, nou al vir 20 jaar, is seker nie een van die maklikste dinge nie

NG Kerk Gansbaai