NG Kerk Gansbaai

Nagmaaldiens op Goeie Vrydag

Nagmaaldiens op Goeie Vrydag

NG Kerk Gansbaai

Die voorhangsel het geskeur

Skriflesing: Markus 13
Teks: vers 38-“ Die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur”.

Lees daarby: Hebreers 10: 19 vv: “Ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom; en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur Sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as Groot Priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid …”.

Lees ook Hebr. 9 vers 11vvv

Die boodskap waarmee ons op hierdie Goeie Vrydag by die nagmaalstafel aansit, sluit aan by die gedagte dat op die dag van Jesus se kruisiging en sterwe, die voorhangsel in  die tempel middeldeur geskeur het. die opskrif van ons boodskap is die woorde: “God het vir ons ‘n deur na Hom toe oopgemaak”. 

Ons vra en antwoord vier vrae:

Eerste vraag: Wanneer presies het die die voorhangsel middeldeur geskeur?
Antwoord: Net toe Jesus, gekruisig, sy laaste asem met ‘n harde geroep uitgeblaas het (hierdie harde geroep wat volg op die vraag wat hy oomblikke tevore uitgeroep het – om drie uur die    middag :” Eloi, Eloi lema sabagtani?”;  (“My God, my God, waarom het U My verlaat?”).

Tweede vraag: Hoe het die voorhangsel middeldeur geskeur?
Antwoord: Van bo na onder. 

Derde vraag: Wat was die voorhangsel?
Antwoord: Die tempel in Jerusalem het uit drie ruimtes bestaan: die voorhof, die Heilige Plek en die Allerheilige Plek. Die voorhangsel het in die tempel gehang om skeiding te maak tussen  die Heilige Plek en die Allerheilige Plek. Die Heilige plek was die ruimte waarin slegs  die priesters toegelaat was en waar die altare was waarop die priesters die offers gebring het. 

In die Allerheilige plek is daar net een maal per jaar deur een priester – die Hoëpriester - ingegaan. Die dag was met die Joodse fees:  Die Groot Versoeningsdag (Yom Kippur). 

In die Allerheilige plek, agter die voorhangsel was die ark  (die ark met sy geskiedenis – lees Exodus; die ark met die tabernakel/ verbondstent – wat geskep is deur die kunsvaardiges uit die volk;
terwyl hulle onder leiding van Moses in die woestyn was;
die ark in die tabernakel wat saam met nomadiese volk gedra is – as ‘n teken van God, Allerheilig,  se teenwoordigheid en hulle verbondenheid aan Hom.

Die tabernakel was van tien  tentdoeke gemaak, van fyn dubbeldraadlinne; pers, puperrooi en rooi, versier met gerubs;  aanmekaargewerkwas  ongeveer 20 meter by 10n meter in vandag se mate; 
die die ark, ‘n soort kis, met draaghoute, van akasiahout gemaak; met ‘n tafel waarop dit geplaas kon word,  het die tien gebooie – in kliptafels – gehuisves; die ark  was met goud oorgetrek, met’n  goue krans rondom; op die deksel was op die punte 2 gerubs/ engele, met uitgestrekte vlerke; die deksel was simbolies vir die troon van God.

Met die bou van die tempel in Jerusalem (die geskiedenis van konings  Dawid en Salomo) is die  tabernakel en die ark in die tempel opgeneem – en in die Allerheilige Plek geplaas; deur die voorhangsel  afskei van Heilige Plek. 

Op hierdie een dag van die jaar dan  – op  die Groot Versoeningsdag – het die Hoëpriester, seremonieël, soos in die tyd van die volk in die woestyn,  met bloed in die Allerheilige Plek agter die voorhangsel in  ingegaan en die  bloed besprinkel op die ark se deksel; bekend as die versoendeksel.    
 
Die Groot Versoeningsdag – die dag waarop daar versoening gedoen is vir die volk se sondes en hulle vergifnis van sondes ontvang het. ‘n Joodse fees wat ook vandag onderhou word. 

Die vierde vraag: Watter betekenis het die middeldeurskeur van die voorhangsel, van bo na onder, op die oomblik van Jesus se sterwe aan die kruis, vir die christelike geloof?  
Die antwoord: God het vir ons ‘n deur na Hom toe oopgemaak … 
Benadruk: God, Allerheilig, het vir ons ‘n deur na Hom toe oopgemaak …

Op hierdie antwoord wil die bediening van die heilige sakrament van die nagmaal vanoggend uitbrei. Mag ons geloof  hier versterk word – met ons aansit by die tafel van die Gekruisigde, ons Christus en Here. 

Gebed na die nagmaal -

Ons Heilige Here Jesus, ons Christus,
met ons verhelderde geloofsoog  sien ons op hierdie dag -
die dag van U kruisiging …
ons sien die kruis …
die vloekhout …
en ons sien u gebroke liggaam;
maar ons sien ook:
‘n oop deur!;
en ons sien: die genadetroon van God!

Jesus,
Om vir U te mag ken, is die gemeente se grootste skat.

U,
lofwaardig - ,
die Christus van sondaars!

U,
aan wie se Hand
ons by God Allerheilig
genade op genade ontvang – genade vir die grootste sondaar!
U,
die Middelaar tussen ons God.

U,
ons waarborg van ‘n nuwe verbond, 
beseël met U bloed;
‘n verbond waarin ons van al ons sondes volkome vrygespreek en vergewe is …

Jesus, ons Here, ons Christus, wil U vir ons tog help, deur die kragtige werk van U  Gees in ons harte, dat ons sal kan vashou aan die hoop wat ons bely (wetend hoe groot ons sonde en ons ellende is): dat U die Hoop vir die Hooploses is!
Jesus, reinig tog  voortdurend ons harte
van ‘n gewete
wat so belas is met sonde en skuld
dat ons die hoop, die sekerheid, die vrede, die troos in ons verhouding met God kwytraak en in wanhoop versink.

Here, hoor ons as ons as U gemeente vanoggend bely:
Ons glo vas in Jesus Christus,
eengebore Seun van God,
deur wie alles is geskape
Woord by God en self ook God.
Ons vereer Hom soos die Vader,
buig ons dankbaar voor Hom neer;
wat ons vrygekoop, verlos het,
Hom erken ons as ons Heer.

Ons glo Jesus, wat ontvang is
deur die werking van die Gees,
word hier deur die maagd Maria,
waarlik mens van bloed en vlees.
Onder Pontius Pilatus
het Hy smart en pyn gely;
is gekruisig en begrawe –
so maak Hy van sonde vry.

Ons glo aan die skuldvergewing
deur die Heer se Midd’laarsbloed;
in ons eie werk en waarde
is geen rus vir ons gemoed.
Dit is alles net genade
dat ons nie verlore gaan;
ja, ons Vader, ja, ons weet dit:
U neem ons in Christus aan!      

 

Nagmaaldiens op Goeie Vrydag

Dr Bobo van Zyl

Die NG Gemeente bedien 'n gebied wat strek van De Kelders tot Pearly Beach en ook die plaasgebied Baardskeerdersbos. Die VG kerk word ook bedien.

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins

Vir my is die lewe Christus en die sterwe ...

Paulus roep die gelowiges op om ligdraers te wees in die wêreld . . .

NG Kerk Gansbaai
Onderlinge mededeelsaamheid

Onderlinge mededeelsaamheid

Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. 

NG Kerk Gansbaai
Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

My God, my God  waarom het u my verlaat?. . .

NG Kerk Gansbaai
Ernst Toerien

Sendingsondag

Om die Here te dien in Rusland, nou al vir 20 jaar, is seker nie een van die maklikste dinge nie

NG Kerk Gansbaai