NG Kerk Gansbaai

Blog: Pinkster : 2013 Laat U Koninkryk kom

Published: 30 June 2013
By:Ds Willie Kotze

Matt 6:9-13.  ‘Laat U  Koninkryk kom” 

Wie was die eerste hoorders van hierdie bede?  En hoe het die eerste hoorders hierdie bede verstaan?  Die eerste hoorders was Joodse-Christene.  Hulle pa’s, ma’s, oupas en oumas was die mense van die Ou Testament.  Hulle was die Verbondsmense, die slawe mense in Egipte, die mense van die eksodus.  Die hoorders van hierdie bede is deel van ‘n geskiedenis waarin hulle voorouers gely het onder die oorheersing van ander volke.  (Ons dink hier aan volk soos die Egiptenare, Assiriërs, Babiloniërs en die Romeine)

Die Hoorders van hierdie bede ken die verlange na ‘n Messias,’n Verlosser wat hulle gaan bevry van die 0nderdrukker.  Wanneer Jesus die bede bid:  “laat U koninkryk kom”, dink die hoorders aan ‘n Ryk waarin hulle bevry is van hulle politieke maghebbers.  Sy hoorders hoop op ‘n tweede eksodus waarin hulle ‘n nuwe ryk sal ontvang.

Die koninkryk waarvan Jesus praat, was egter nie die koninkryk wat Sy hoorders in gedagte gehad het nie.  Jesus Christus bring wel ‘n Nuwe Eksodus,maar die eksodus is anders as die eerste Eksodus.  In hierdie Jesus Christus word die ganse mensdom Verlos, bevry van ‘n groter mag as volke of regerings, nl van die mag van die Bose, van die mag van die kwaad in hierdie wêreld. In hierdie Jesus Christus breek God se ryk aan waarin God se eer herstel word. In hierdie ryk is Jesus Christus die Heer.  Origenes het al gesê dat Hierdie Jesus die koninkryk in persoon is,  Hy is self die koninkryk.  Hoe kom die koninkryk van God na ons toe?

In Jesus Christus  bring God Sy  koninkryk na hierdie wêreld  langs die weg van die krip, kruis, graf en opstanding.  M.a.w.hierdie koninkryk kom langs die weg van weerloosheid: vergifnis, armhartigheid, iefde en vrede.

Wanneer Jesus in die bergrede met die skare mense praat, is Hy besig om die koninkryk van God aan hulle voor te hou.  Die koninkryk van God is nie iets vaag of ‘n plek ver bo die aarde nie.  Die Koninkryk van God is waar Christus die Heer is.  Waar Christus die Heer is, leef vergiffenis, is daar liefde vir die vyand, waar mammon nie aanbid word nie, waar mense nie oor mekaar oordeel nie, lees maar weer Matt 5:3-12.

Deur die eeue is die betekenis van die Koninkryk vanGod dikwels verkeerd verstaan.  In die 4de eeu was dit Konstantyn wat die Christelike geloof tot staatsgodiens verklaar.  Wie nie Christen word,word vervolg.  Hy verwar sy ryk met God se Ryk.  Die verhaal van Karel die Grote is dieselfde.  Hy vervolg en maak dood in die naam van Jesus Christus.  Koning Lodewyk XV van die Frankiese ryk het die volgende kennisgewing in die St Medard begrafplaas aangebring “ God word hiermee verbied om in hierdie plek wonderwerke te doen,  Op las van  koning Lodewyk XV, koning van Frankryk”  Met sy kennisgewing wou hy sê: Hier mag God se koninkryk nie kom nie.  Dit is Lodewyk XV se koninkryk hierdie.

En ons?  Hoe lyk ons koninkryke?
Ons koninkryke kom langs die weg van eie belang, eie behoeftes en begeertes.
In ons eie koninkryk Soek ons ons eie voordeel, My eie eer. 
In hierdie koninkryk van my, kan ‘n mens God net op een manier verstaan, op my manier!
In my koninkryk is net sekere mense welkom
Is goed,dinge, besittings belangriker as God en  mense
Is ek heiliger as ander.

Laat U koninkryk kom is ‘n gevaarlike bede.  Hiermee bid ek teen my eie koninkryk in, bid ek dat my koninkryk tot ‘n val kom.  Amen


.

 

Recent Posts

Vir my is die lewe C...
Published: 04 May 2014
By: Dr Bobo van Zyl

Paulus roep die gelowiges op om ligdraers te we...

Onderlinge mededeels...
Published: 27 April 2014
By: Ds. Dirk van Dyk

Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, ...

Goeie Vrydag
Published: 18 April 2014
By: Ds. Dirk van Dyk

My God, my God  waarom het u my verlaat?. ...

Sendingsondag
Published: 13 April 2014
By: Ds. Ernst Toerien

Om die Here te dien in Rusland, nou al vir 20 j...