NG Kerk Gansbaai

BEKLEE JOU MET DIE HERE JESUS

BEKLEE JOU MET DIE HERE JESUS

NG Kerk Gansbaai

Sagaria 3, Matt 22:1-14 en Rom. 13:14
Die Skrifgedeeltes wat ons saamgelees het, handel oor klere. Net so terloops, het u geweet dat daar onsigbare klere is.?  Dit is wanneer jou vrou voor haar oorvol klerekas staan en sê: “ Ek het vanoggend niks om aan te trek nie.

Klere is baie belangrik. As Jesus in sy bergrede praat oor vredemakers, barmhartigheid en  versoening  ens. dan noem hy in dieselfde preek, mense se bekommernis oor klere, hulle is bekommerd oor wat  sal ons aantrek ?

 Klere is ons intiemste, dikwels ons kosbaarste besitting. Ek voel my klere aan my liggaam, dit beskerm my, versier my, openbaar my smaak. Dink maar aan die Ma wat vir haar tiener dogter klere moet koop en hoe die smaak van die Ma en die dogter verskil.

Klere is so belangerik dat vandat God in Gen.3 vir Adam en Eva klere gemaak het tot in Open. 19 waar die bruid van Christus beklee is met fyn helder wit klere, daar nie minder as 361 keer oor klere of oor ’n kleed gepraat word nie.

Klere het ook geestelike betekenis. Ek noem  ’n paar betekenisse:
1. Ons moet nie iemand op sy klere takseer nie:
Toe ek destyds in Namibië was is die storie met smaak vertel. Een van die boere naby Gansies in Botswana beland in Windhoek in die hospitaal. Toe hy ontslaan word, gaan hy na die bank en wou geld trek. Die teller het net so een kyk na sy verweerde kakiehemp gegee en geweier om sy tjek te wissel. Ook die bankbestuurder wou hom nie help nie. Hy het toe na die naaste telefoonhokkie geloop en sy bankbestuurder in Botswana gebel. Terug by sy bakkie, staan en wag die bankbestuur van Windhoek hom in, neem hom na sy kantoor en bied hom tee en koekies aan. Want sien die bankbestuurder van Botswana het hulle meegedeel dat hierdie man met sy verslete kakiehemp een van die rykste beesboere in Botswana is. Op die vraag hoeveel hy benodig was sy antwoord dat hy maar net R30  benodig om petrol in sy bakkie te gooi.

Jakobus die apostel wat skrywe dat ’n mens jou geloof prakties deur jou dade moet gedemonstreer, gebruik die beeld van die ryk man met sy weelderige klere wat by die vergadering opdaag. Dan word  van hierdie man ’n ophef gemaak en vir hom gesê: ” Kom sit u hier gemaklik.” Dan kom daar ’n man in met ou klere aan en hy word met minagting behandel en vir hom gesê :” Gaan staan jy daar anderkant.” Dan skrywe Jakobus: “ as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde...” Beoordeel ons nie vandag nog mense volgens uiterlike dinge nie? Ons diskrimineer dikwels teen mense bloot op die uiterlike.

2. Geskeurde klere wat verootmoediging voor die Here demonstreer:
Een van die aangrypendste dele in die Bybel is die optrede van Esra oor die afskuwelike sondes van die volk: “ Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur, my hare en my baard uitgetrek en verslae gaan sit...Maar teen die tyd van die aandoffer het ek daar opgestaan waar ek my met my geskeurde klere verootmoedig het...”
Ken ons nog iets van met geskeurde klere ( geskeurde hart) my voor God verootmoedig. Om saam met Dawid te ontdek: “ Die offer wat U wil hê, O God, is verootmoediging: U sal ’n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, O God.” Daarom toe selfs die goddelose koning Agab sy klere skeur en hom voor God verootmoedig  het, het  die Here besluit om die ramp nie tydens sy lewe te laat plaasvind nie.

Geskeurde klere van verootmoediging het skaars in ons dag geword. Ek sê nie dat ons letterlik ons klere moet skeur nie, maar ootmoed uit ’n stukkende hart is vir God welgevallig.

3. Skoon klere spreek van vergifnis:
As  die verlore seun nog besig is om sy onwaardigheid en sonde te bely, onderbreek die vader hom en die eerste woorde van die vader was: “ Maak gou! Bring klere, die beste en trek dit vir hom aan...”  En van Jesua die hoëpriester lees ons: “ Trek uit die liederlike vuil klere van hom.” en dan volg :” Ek het jou oortredings vergewe en Ek gaan vir jou skoonklere aantrek”

Die verhaaltjie het seker baie variasies, maar ek vertel die weergawe wat ek gehoor het. Prof. Gawie Cilliers het jare gelede hier op Gansbaai opgetree. Laat agtermiddag stap hy na die see. Daar langs die see sien hy ’n seuntjie speel met ’n baie vuil gesig. Waarom is jou gesig so vuil, vra die prof.  hier is dan so baie water? Toe reageer die seuntjie: “Worry dit vir oom, dit worry nie vir my nie.” Maar geliefde my vuil lewe, my vuil hart moet vir my worry soos dit vir Dawid geworry het en hy moes bid: “ Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees...Skep vir my ’n rein hart , O God...”

Soos die aantrek van skoon klere ’n vreugde is so is die vergifnis van my sonde. Daarom sê die Here welgeluksalig of driemaal gelukkig is hy wie se sonde vergewe is. Soos ons telkens  die vuil klere uittrek en skoon klere aantrek so het ons telkens weer nodig om ons sonde te bely en vergifnis te ontvang. Ons moet God dank dat Hy in sy vergifnis ons vuil klere wegneem en ons skoon klere aantrek, skoon klere van sy vergifnis.

4. Die uittrek van iemand se klere is vernederend:
By alles wat Jesus moes deurmaak  die valse beskuldigings, die onregverdige verhoor, die verwerping deur sy volk, die verraad van Judas en die verloëning deur Petrus die klappe, die spoeg in die gesig, was vernederend. Maar die vernederendste was toe die soldate sy klere uitgetrek het en  Hy naak aan die kruis moes hang. Die Kinderbybel prente waar Jesus met ’n doek om die middel aan die kruis hang, is nie ’n getroue weergawe nie. Nee hy het naak daar gehang sodat selfs die verbygangers met Hom gespot het. Deur die uittrek van sy klere is Hy verneder, ter wille van ons verneder sodat ons nie naak voor God hoef te staan nie, maar bekleed met wit klere, klere van geregtigheid wat Hy vir ons verdien het.

5. Klere is ’n teken van eerbetoon:
En nou verwys ek nie na 1Kor.11:5 waar Paulus skrywe: “Maar elke vrou wat bid of  profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof, haar man oneer aan...” Op grond van hierdie teks het ons ou kerkvaders mos toe besluit dat vroue, hoede moes dra as hulle na die erediens gaan. Hierdie teks het gemaak dat ek baie keer vir Paulus en die kerkvaders en die hoed kwaad was. Waarom? As jy vir ’n naweek of vakansie êrens heen gaan en julle wil daar kerk toe gaan moes die hoed saamgaan. Sodat die hoed nie in die oorvol motor uit proporsie gedruk word nie, is dit in ’n ronde hoededoos geplaas. Hierdie hoededoos en ’n VW Kewer was nie goeie bedmaats nie, dit het nie voor in die neus van die Kewer gepas nie en ook nie agter die agterkussing nie, trouens dit het nêrens gepas nie, maar saamgaan was ’n moet. Gelukkig het die hoed verdwyn en so ook die toga. Staan en preek 3 nm. in Namibië in ’n saaltjie met ’n sinkdak met die temperatuur van oor die 45 grade. Dan word die toga vir jou ’n vyand. Daar was nogal ’n stukkie humor oor die toga. Dieselfde dag wat die sinode besluit het dat die dra van die toga nie langer ’n vereiste was nie, is ook die verslag van die In Memoriam kommissie behandel.  Dit was ’n gewyde oomblik as die name van die leraars wat sedert die vorige sinode gesterf het, gelees word. Een van die leraars was seker baie bly oor die besluit oor die toga, want die volgende oggend in die voorportaal van die sinode hang daar ’n toga met die woorde “in memoriam” daarop.

Wanneer ek oor klere as middel van eerbetoon aan die Here praat, verwys ek na die geleentheid met Jesus se intog in Jerusalem, toe mense hulle klere op die pad gegooi het. Hulle kosbare klere kan maar op die stofpad lê, die donkie kan dit maar in die grond intrap, maar hulle wou saam met die Hosannas wat hulle uitroep  ook met hulle klere lof en eer aan die Here Jesus bring.

Hoe moet ons in ons dag met ons klere eer aan die Here betoon. Miskien met die klere van die bruid, die kerk in Open. 19 : 8 “ God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Ek eer die Here met die klere van my dade, my handel en wandel. Nie maar as ek kerk toe gaan nie, maar daar waar ek daagliks in God se teenwoordigheid lewe  en waar my medemens die klere van my dade nodig het.

Oor Jeremia se uithaal uit die put waar hy in die modder ingesak het, is daar  ’n  deernisvolle verhaal. Die barmhartige is nie ’n Jood nie, maar Ebed-Melek die Kussiet en boonop nog ontman. Iemand wat nie in die tempel mag aanbid nie. Juis hy het besef dat die toue waarmee hulle vir Jeremia uit die put moes trek vir Jeremia baie seer sou maak. Hy is toe na die paleis en het stukke klere en vodde gevat en dit saam met toue laat sak en Jeremia beveel om die stukke klere en vodde onder sy armholtes onder die toue te sit. Sulke deernisvolle optredes is die klere, die dade waarmee ons aan die Here eerbetoon. Dis die fyn helder blink klere, die regverdige dade van die gelowiges.

Dit bring ons by die bruilofskleed van Matt. 22

Aanvanklik het ek gedink dat die man sonder bruilofskleed iemand was wat in die bruilofsaal kom sit het in vuil klere of in vodde. Miskien ’n boemelaar. En as daar staan dat die man niks kon antwoord nie, dat hy miskien doofstom was. Toe lees ek hierdie besondere verklaring. By die oosterse bruilof is in die voorportaal vir elke gas ’n bruilofskleed beskikbaar gestel. Hierdie man het skynbaar gedink hy is goed genoeg geklee en dus die bruilofskleed geïgnoreer. Op die vraag : “ “Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan,” kon hy niks sê nie, want hy het geweet hy het geen verskoning nie. Hy het immers gereken hy is goed genoeg geklee, hy het nie die bruilofskleed nodig nie.

Die man sonder bruilofskleed aan is soos die Fariseër wat selfvoldaan staan en sê: O God , ek dank  dat ek nie soos ander mense is nie...of soos die oudste broer:”  Kyk , al die jare werk ek werk ek soos ’n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ’n opdrag van Pa verontagsaam nie.”

U sien die klere wat die man sonder bruilofskleed en die Fariseer en die oudste broer aangehad het was klere van selfvoldaanheid weens hulle verdienste godsdiens. Hierdie soort verdienste- of prestasiegodsdiens, maak jou hoogmoedig en maak dat jy op ander neersien.

Is dit die  klere wat God van my verwag? Nee, duisendmaal nee.
God verwag van my dat ek bekleed sal wees met klere van geregtigheid. Job. 29: 14 “ Die geregtigheid was my kleed.” Jes. 59: 17 “ En hy het geregtigheid aangetrek soos ’n pantser”         Jes. 61:10 “ Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want Hy het my beklee met klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel."

Die woord geregtigheid en vryspraak kom van dieselfde Griekse woord.. Wat beteken die woord geregtigheid. Dis om met God in die regte verhouding te staan en te lewe. En hoe kry ek dit reg? Deur my goeie werk?  Nee skrywe Jesaja  (64: 6 )  “ Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere. “Daarom is die tema van hierdie preek : Beklee jou met die Here Jesus  Christus se geregtigheid. Dit is die enigste kleed wat my aanneemlik voor God maak. Christus se geregtigheid is so belangrik dat Paulus so passievol daaroor skrywe:
Aan die Romeine (Rom.10: 3 )“ Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie, hulle probeer dit op hulle eie manier kry.”          
Aan die Galasiërs (Gal.3:10 ) ” Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe : Daar rus ’n vloek  op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie.”  U sien die eksamen van verdienste dop ek al in die kleuterskool en telkens weer. As ’n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus tevergeefs of verniet gesterwe  het, sy sterwe sou waardeloos en  totaal oorbodig gewees het. 

Die  klere wat ek moet aanhê , wat my sondeloos voor God laat staan is die kleed van Christus se geregtigheid. Wat my dade en my verdienste en prestasies betref staan ek leeg en naak voor God, net met my sondelas hou ek aan Christus se verdienste vas. Staan ek in die kleed van sy geregtigheid. 

Miskien ken u die verhaal van die beroemde skilder. Hy en sy seun het saamgewerk en toe gaan die seun oorlog toe en sterf daar. Op ’n dag daag daar ’n jongman by die skilder op. Hy vertel dat hy en sy oorlede seun vriende was en gee hom ’n skildery wat sy seun vir hom as vriend gegee het. Die skilder het na die skildery gekyk en gesien dat dit nie iets besonders was nie. Tog het hy die skildery  in sy ateljee tussen sy skilderye opgehang. Toe sterwe die skilder en word sy skilderye opgeveil. Mense het van verskillende lande met hulle dik beursies  na die veiling gekom. Voor die veiling begin, het die afslaer aangekondig dat daar twee klousules in die oorledene se testament is. Die eerste klousule was dat voordat enige skildery verkoop word, eers die skildery van die seun verkoop moet word. Die kunskenners was maar traag om te bie en uiteindelik het een van die dorpsmense die skildery vir ’n geringe bedraggie gekoop. Die afslaer het toe die tweede klousule gelees.” Dames en Here die 2de klousule lui, dat die persoon wat die skildery van die seun gekoop het, is nou die eienaar  van al die skilder se skilderye is. Dames en Here die veiling is verby.”

Hy wat die kleed van die Seun, Jesus Christus se verdienste aan het, staan vrygespreek, regverdig voor God. Dan is ek veilig binne die hawe van God se genade! Erfgenaam van alles wat God my wil skenk en uiteindelik ook die ewige heerlikheid.

Wat nou van die satan wat vir Jesua  aankla daar waar hy met sy vuil klere staan.? Weet u as ek deur die klere van my goeie werke, my geregtigheid wil verdien sal die satan altyd genoegsame rede hê om my aan te kla. Hy sal altyd na vuil kolle op my verdienste klere kan wys. As ek egter beklee is met die kleed van Christus se geregtigheid gee Rom. 8:1 my die versekering: “ Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.”  En in vers 31 die jubeling: “ Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry.”

Geliefdes, ons is nie godsdienstige mense nie, ons is Christene. Ons deel in die evangelie, die goeie tyding , dat Hy wat naak aan die kruis gehang het, het my vrygespeek en my met sy geregtigheid beklee. Dit, en dit alleen bring rus in my gemoed, maak my nederig en dankbaar, vul my hart met vreugde en laat my verlangend  uitsien na die ewige heerlikheid.  Na die dag as ek met die spierwit kleed van Christus se geregtigheid voor God sal staan

BEKLEE JOU MET DIE HERE JESUS

Ds Dries Auret

Die NG Gemeente bedien 'n gebied wat strek van De Kelders tot Pearly Beach en ook die plaasgebied Baardskeerdersbos. Die VG kerk word ook bedien.

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins

Vir my is die lewe Christus en die sterwe win...

Paulus roep die gelowiges op om ligdraers te wees in die wêreld . . .

NG Kerk Gansbaai
Onderlinge mededeelsaamheid

Onderlinge mededeelsaamheid

Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. 

NG Kerk Gansbaai
Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

My God, my God  waarom het u my verlaat?. . .

NG Kerk Gansbaai
Ernst Toerien

Sendingsondag

Om die Here te dien in Rusland, nou al vir 20 jaar, is seker nie een van die maklikste dinge nie

NG Kerk Gansbaai