NG Kerk Gansbaai

Blog: Voorbidding n.a.v. arbeidsonrus

Published: 31 January 2013
By:NG Kerk

 

Ps 46: 11-12: Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons, di God van Jakob is vir ons 'n beskutting.

Ons bid vir:  Vrede, versoening en geregtigheid vir ons land.

                       Kerke wat 'n groot rol het om te speel met die oog op bevordering van vrede.

                       Werkgewers en hulle families wat groot skade gely het as gevolg van die  onrus. 

                        Leerders wat eksamen skryf, veral die matrieks dat hulle nie ontwrig sal word nie.

                        Die Polisie en hulle families.

                        Die regering: plaaslik, streek en nasionaal vir opregtheid en wysheid.

Recent Posts

Vir my is die lewe C...
Published: 04 May 2014
By: Dr Bobo van Zyl

Paulus roep die gelowiges op om ligdraers te we...

Onderlinge mededeels...
Published: 27 April 2014
By: Ds. Dirk van Dyk

Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, ...

Goeie Vrydag
Published: 18 April 2014
By: Ds. Dirk van Dyk

My God, my God  waarom het u my verlaat?. ...

Sendingsondag
Published: 13 April 2014
By: Ds. Ernst Toerien

Om die Here te dien in Rusland, nou al vir 20 j...