NG Kerk Gansbaai

Kyk na my hande

Kyk na my hande

NG Kerk Gansbaai

Teks:    Joh.20 : 27 :  KYK NA MY HANDE

 ’n Mens se hande vertel nogal baie. Die vereelte hande van die ambagsman, die verrimpelde hande van die bejaarde, die vingerafdrukke wat van mens tot mens verskil.

Daar is baie spreekwoorde oor hand of hande: Die hand diep in die sak steek,  my hande is afgekap of, sy hande staan vir niks verkeerd nie . Ook is daar liedere oor hande: Hierrie hanne van my het hard gewerk, hierrie hanne van my het gebid in die kerk. Baie van ons onthou nog die aandgesang uit die Psalm- en Gesangbundel van 1936 wat ons by huisgodsdiens gesing het:  “U was my toevlug in gevare, u hand het my gevoed, gelei; U was in al my wedervare, in elke moeilikheid naby.” Daarom is agter droogte en reën, voorspoed en beproewing God se hand gesien.

Vanoggend gaan dit oor Jesus se hande. Jesus breek brood voor die oë  van die Emmaüsgangers en hulle herken Hom. Dieselfde aand wys Hy sy hande  vir sy dissipels en hulle was baie bly toe hulle die Here sien. Agt dae later sê Hy vir die ongelowige Tomas :” Kyk na my hande.. “ en Tomas bely sy geloof met: My Here en My God

Ons wil vanoggend luister na die woorde : Kyk na my hande

En met elkeen van die 5 letters van die woord” hande”, oor Jesus se hande besin:

H – HERSTELLENDE HANDE:

Jesus sou gewis as seuntjie in die timmermanswinkel van sy Pa, gespeel het, miskien later gewerk het. In so ’n winkel word nie net nuwe artikels gemaak nie, maar ook stukkende artikels herstel. Dis verskriklike dat kosbare goed breek. Die verhouding tussen vriende, die verlowing tussen twee mense wat aanvanklik mekaar liefgehad het en nog erger egbreuk in die huwelik. Die ergste is egter wanneer die verhouding tussen die mens en God verbreek is. Jesus wil met sy hande hierdie verhouding herstel. Sing ons dan nie : God Seun word mens, in ’n gebroke wêreld kom vestig Hy sy koning heerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het, hy bring weer hoop en redding ook vir my. Soms breek daar artikels wat jy as mens met die beste wil ter wêreld nie kan herstel nie. Maar niemand is so stukkend dat die Here Jesus jou nie met sy hande kan heelmaak nie. Die kerk van Christus bestaan immers nie uit sondelose en volmaakte mense nie, maar uit mense, mense waarvan sommige baie stukkend was, maar wat Christus heel gemaak het.

A – AANRAKENDE HANDE :

Daar is iets wonderlik aan aanraking met jou hand of hande. Jou hand op die hofie van ’n seuntjie of dogtertjie. Jou hand op die skouer van terneergedrukte of bedroefde. Iemand wat langs die siekbed van ’n geliefde sit en sy of haar hand vashou. Hierdie aanraking speek van omgee dit verlig soms stres, dit  bied vertroosting, dit demonstreer ek is hier by jou.

Om bepaalde redes raak ons onder sekere omstandighede vandag nie mense aan, indien ons nie beskermende handskoene aan het nie. Kyk maar na die noodhulp by ’n rugbywedstryd.

Ek noem net twee geleenthede waar Jesus mense met sy hande aangeraak het. Daar buite Jerigo roep twee blindes. “ Here, Seun van Dawid ontferm U tog oor ons.” Die mense raas met hulle en beveel hulle om stil te bly. Dan gaan Jesus staan en ons lees hy het hulle innig jammer gekry. Die Griekse woord vir “innig jammer “ is “splanganitsomaai ” , wat letterlik beteken sy ingewande het geruk. Vanuit hierdie ontroering van sy ingewande of binneste wat aangeraak is, raak Jesus hulle oë met sy hande aan en dadelik kon hulle sien. 

Die tweede was van die melaatse man. Hy kniel voor Jesus en sê : “ Here as u wil kan u my gesond maak.” En wat doen Jesus?  Hy wat dikwels net ’n woord gespreek het, steek Sy hand uit en raak hom aan.

Dit was ongehoord. ’n Melaatse moes eintlik wanneer iemand naby hom kom uitroep: “Melaats, melaats, ek is melaats” sodat die gesonde persoon nie met hom kontak moet maak en dan ook onrein word nie. As ons sien dat Jesus sy hand uitsteek en die melaatse aanraak, dan hoor ons weer die Gesang wat ons dikwels sing voor ons die nagmaal gebruik : “ U stuur niemand ledig weg nie, niemand is voor U te sleg nie.

N – NOODLENIGENDE HANDE :

Dis aand, ’n skare mense wat Jesus drie dae gevolg het is moeg en honger, die plek verlate. As Hy hulle honger huis toe stuur sal sommige van hulle langs die pad beswyk. Die dissipels sê: “Stuur hulle weg.” Dan neem Jesus die 7 brode in sy hande, breek dit en die nood van meer as vier duisend mense is gelenig.

Ons sien dikwels hoedat noodlenigers  na ’n sunamie of aardbewing of bomontploffing in die puin na oorlewendes soek. Doen hulle dit met stootskrapers? Nee, met hulle hande grawe hulle deur die puin. Hulle soek ondanks die gevare, ondanks rioolwater en ontbindende lyke. Hulle grawe met hulle hande soms tot hulle stukkend is, veral as ’n geliefde onder die puin lê.

Die grootste ramp wat die mens getref het was nie ’n natuurramp nie, maar die sondeval. Dawid het hierdie noodsituasie in Psalm 40 beskrywe : “Ek het gesmag na die hulp van die Here. . .  Hy het na my toe afgebuig . . . Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my op ’n rots laat staan. . .  Hy het ’n nuwe lied in my mond gelê.”  Hierdie lied kan heel gepas Ges. 219 wees:  “ Laat ons sing van ons Verlosser, Hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik.” God buig in Christus neer na die mens wat vasgeval, gebind, besoedel, verslaaf, verblind en sterwend is en verleen hulp. Hy red die sondaar, maak my sy kind en skenk my die ewige lewe.

D  - DEURBOORDE HANDE

 As Christus sê: “ Kyk na my hande “ is die bedoeling tog dat hulle die spykermerke moet raaksien.

Ek jag een oggend op oom Giel Voges se plaas Randwüste naby Leonardville. Terwyl ons soek na springbokke kry ons ’n karakoelooi wat in ’n haak en steek bos staan en spook om los te kom. Maar uit die haak en steek met sy een reguit skerp doring en die ander krom soos ’n vishoek, kon sy eenvoudig nie loskom nie. Soos sy gespook het haar wol om  die haak en steek dorings vasgedraai en ’n dik onbreekbare vlegsel gevorm wat haar vasgehou het. Oom Giel met sy Joseph Rodger die vlegsel van die spokende skaap probeer  lossny. Na lang gesukkel het die ooi vry weggedraf. Ek het na oom Giel gekyk, aan die binne- en buitekant van sy hande het bloed uitgesypel soos die haak en steek dorings van sy vel en vleis afgeskeur het. Hier was ’n stukkie evangelie en ek het gedink aan Jes. 53 : 5 “ Oor óns oortredings is hy deurboor…deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” Die bloed van verlossing en bevryding, van versoening het uit Jesus se deurboorde hande gevloei.

E  -  EWIG BEWAARENDE HANDE :

Waar in ’n mens vandag  veilig?  Op ’n afgeleë plaas? Nee!  In ’n dorp of stad agter hoë betonmure, diefwerings en alarmstelsels ? Ook nie. Op ons paaie ? Allermins! Dawid het vir ons die antwoord gegee in sy bekende Ps. 23: wat sê dat die Here ons Herder is en v4 “…In u hande is ek veilig.” Duisende jare later kom Jesus en stel hom bekend as die Goeie Herder wat sy lewe vir sy skape aflê en dan die troosvolle dubbele versekering : Joh.10: 28  “ Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooi verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.”

            Teen Christus se kerk en sy kinders het die storms van vervolging en dwaling al dikwels orkaan sterkte gewoed. As ek my Bybel lees sal die aanslae teen die kerk net feller en feller word. Maar vanoggend hier op Gansbaai kom sê die Here Jesus. Kyk na my hande, dit is ewig bewarende hande en hoe ook al aan jou klein lewetjie geruk en gepluk word, wees verseker ek bewaar my kinders. Niemand sal julle uit my hand ruk nie.

Die afgelope paasnaweek was ’n onthounaweek. Ons het by die kruis en die leëgraf gaan staan en in herinnering geroep, onthou wat Christus vir ons gedoen het.

 As dinge soms rof gaan, voel dit of die Here ons vergeet het. Ons het egter die wonderlike troos dat die Here ons nooit vergeet nie. In die dae van Jesaja het die volk geklae: “Die Here het my vergeet.” Dan help die Here hulle reg. Dit tog onmoontlik dat ’n moeder haar baba sal vergeet, maar selfs al sou so iets gebeur, die Here sal my nooit vergeet nie en dan bevestig Hy hierdie versekering met: “Ek het jou naam in my handpalms gegraveer.”

By die bevestiging van die eerste Leraar van  die gemeente Leonard in Namibië, moes die leraar wat die bevestigingsdiens lei, ver met die grondpad gery. Die bakkie het ’n pap band gekry en met al die gesukkel om die bakkie op te domkrag en die pap noodwiel op te pomp het sy hande stukkend geraak. Hy het hegpleister oor die stukkend plekke geplak.  Hy het daardie oggend oor: “Ek het jou naam in my handpalms gegraveer” gepreek.  Elke keer wat hy die teks genoem het, het hy onbewus van wat die effek was, met sy oop hande beduie. Vyf en twintig jaar later het ’n lidmaat my vertel dat dit die enigste preek is wat sy na al die jare nog onthou.

                        *As hier vanoggend iemand is wat voel , my lewe is stukkend , besig om uitmekaar te val, dan  moet ek na Jesus se hande kyk ,want  Hy kan herstel en heelmaak.

                        *As hier vanoggend iemand is wat voel, ek is minderwaardig, mense sien my nie raak nie, ignoreer my, dan moet ek na Jesus se hande kyk, want ek is vir Hom kosbaar en Hy wil my met deernis aanraak.

                        *As hier vanoggend iemand is wat voel, ek verkeer is in nood, vasgevang onder moeilike omstandighede waaruit ek nie kan kom nie, dan moet ek na Jesus se hande kyk, want dit is noodlenigende hande.

                        *As hier vanoggend iemand is wat voel, ek worstel met sonde vergifnis, ek weet nie of die Here my vergewe het of daar is iemand wat ek nie kan vergewe nie, kyk dan na Jesus se hande en  weet sy bloed het gevloei om al my sonde te vergewe en Hy gee my krag om te kan vergewe.

                        *As hier vanoggend iemand is wat voel, ek is bang vir dit wat vir my op die pad vorentoe kan tref, dinge is onseker en daar is dreigende onweerswolke, kyk dan na Jesus se hande ,  sy ewig bewarende hande en laat al jou vrese en angste in sy hande.

            Kyk na Jesus se hande en : Glo dat Hy lewe, verbly jou oor sy oorwinning oor die dood, vertel die goeie tyding aan ander en bely Hom as jou Here en jou God.           Amen

.

Kyk na my hande

Ds. Dries Auret

Die NG Gemeente bedien 'n gebied wat strek van De Kelders tot Pearly Beach en ook die plaasgebied Baardskeerdersbos. Die VG kerk word ook bedien.

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

Koringkorrel

Koringkorrel

Ek sê vir julle as ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf dra dit baie vrug.

NG Kerk Gansbaai
Om sin te probeer maak

Om sin te probeer maak

Ons verduidelikings probeer so hard sin maak, dat ons van God probeer sin maak en dan verloor ons Hom.

NG Kerk Gansbaai
Om te genees

Om te genees

Lydenstyd is die tyd van die herinnering van ons gebrokenheid maar ook die rus en soms herontdek van ons herstel in Christus.

NG Kerk Gansbaai
Jesus en die Psalms

Jesus en die Psalms

Ons kan met die emosies van verlatenheid, dankbaarheid, vreugde, magteloosheid en skuld assosieer wat weergegee word in die Psalms.

NG Kerk Gansbaai