NG Kerk Gansbaai

Blog: Reformasie 2017

Published: 13 January 2017
By:Dr. Lisel Joubert

2017 is ‘n jaar van bewusword van die nou, maar ook van terugkyk in ons eie Protestantse en Gereformeerde geskiedenis. Die jaar word wereldwyd die 500 jaar van die Reformasie gevier. Die simboliese begin was die vaspyker van die 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg deur Martin Luther in 1517. Die grootste gawe van die Reformasie is die teruggee van die Bybel in die hande van gelowiges en die opnuut verkondiging van die Goeie Nuus dat ons verlossing ‘n geskenk van God is. Dit is juis die geskiedenis wat ons laat onthou dat ons deel is van ‘n groter verhaal, naamlik ‘n verhaal van God se goedheid en getrouheid. Daarom is ons gemeente se jaartema vir 2017 : “Proe en sien dat die Here goed is”. 

Die kerkbode publiseer gereeld artikels/menings/briewe ten opsigte van die Reformasie. Die e Kerkbode is by ondergenoemde adres beskikbaar of kan gelees word deur die Kerkbode toepassing(app) by Google Play Store of Apple se App Store af te laai.

http://kerkbode.christians.co.za/

Recent Posts

Barmhartigheid
Published: 10 August 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

Barmhartigheid is mildheid, ontferming en vergewin...

Persverklaring: CRL ...
Published: 07 July 2017
By: Dr Gustuv Claasen

Die NG kerk distansieer hul van die verslag....

Gasvryheid
Published: 21 June 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

In die wereld van die Bybel gaan gasvryheid oor di...

Pinkster 2017: Ons i...
Published: 08 June 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

Hoekom gaan ons kerk toe? Ons is nie alleen Christ...