NG Kerk Gansbaai

Blog: Offer

Published: 04 May 2017
By:Dr. Lisel Joubert

Offer

In Romeine 12:1-2 skryf Paulus ons moet onsself aan God gee as offer. Ek is maar ongemaklik met die word ”offer". Hoe moet ons dit in ons tyd verstaan? Psalm 25:1 help ons daarmee. Die sê dieselfde, maar op ‘n ander manier: “Tot U, o Here, hef ek my siel op” (1953 – vertaling)

Dit word ook vertaal met “Tot U, Here, rig ek my”, of "Na u toe, tel ek my op”. Die Hebreeuse word wat met siel vertaal word, is nefesh. Nefesh beteken letterlik “keel”. Dit is met jou keel wat jy eet en drink en ook die Here loof, dit behels jou hele menswees. Niks bly agter nie.

Hoekom sal jy as’t ware op jou tone staan met jou arms na bo en jou hele menswees vir God gee? Paulus skryf  “op grond van die groot ontferming van God(Rom 12:1). Uit dankbaarheid. En dit is nie ‘n goedvoel- of emosionele optrede of oorgawe nie. Dit is redelik. Dit is deurdag. Dit is ons keuse. Die grieks wil sê dit is die aanbidding van die “mind or spirit” en moenie verwar word met gebruike en gewoontes nie. Dit is die lof vanuit die hele wese.

Recent Posts

Barmhartigheid
Published: 10 August 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

Barmhartigheid is mildheid, ontferming en vergewin...

Persverklaring: CRL ...
Published: 07 July 2017
By: Dr Gustuv Claasen

Die NG kerk distansieer hul van die verslag....

Gasvryheid
Published: 21 June 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

In die wereld van die Bybel gaan gasvryheid oor di...

Pinkster 2017: Ons i...
Published: 08 June 2017
By: Ds. Dirk van Dyk

Hoekom gaan ons kerk toe? Ons is nie alleen Christ...