NG Kerk Gansbaai

Die werking van die Heilige Gees

Die werking van die Heilige Gees

NG Kerk Gansbaai

PREEKTEMA: Die werking van die Heilige Gees.
Teks

1Sam.10:6: “Dan sal die Gees van die HERE kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en ’n ander mens word.”

Hand.9:17: “ ... en met die Heilige Gees vervul word.” Vers 20:  “ ... en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is.”

Ons kyk vanoggend na 5 werkinge van die Heilige Gees wat elkeen met die letter V begin.

1. Die Heilige Gees VERANDER mense se lewens
In Saul en Paulus se lewens het dit duidelik geword hoedat die Gees mense se lewens verander. ’n Oom in een van my gemeentes het gesê: Hy is nie ’n drinker nie, maar as hy een sopie gedrink het verander hy in ’n ander man en daardie ander man wil net drink. Ons sou kon sê dat Adam nie as sondaar geskape is nie, maar deur een daad van ongehoorsaamheid het hy ’n ander mens geword en daardie ander mens en sy nageslag wil net sondig. Dis hulle aard of natuur.
Gelukkig dat die Heilige Gees ons lewe verander en vernuwe. Paulus skets ’n donker prentjie van  hoe die mens vroeër was, maar dan gryp God deur sy groot ontferming in en verander en vernuwe ons  deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat die nuwe lewe gee (Titus 3:5).
Die kerk van Christus bestaan nie uit sondelose of super mense nie, maar uit mense wat deur die Heilige Gees verander is.
Ons land met sy geweld, verkragtings, moord en korrupsie roep om verandering. Sommige reken dat die oplossing lê in ander politieke leiers, strenger wette of meer polisie. Nee, die verandering lê in veranderde lewens deur die Heilige Gees. ’n Hart en gesindheid wat verander is deur die Heilige Gees.
Weet u as die Heilige Gees my lewe verander gebruik Hy my ook as instrument om ander te verander. Die Pa van die filosoof Immanuel Kant reis deur die woud van Pole toe hy deur rowers oorval word. Die een rower vat sy perd, die ander sy beursie en die ander sy gebedeboekie. “Het jy ons alles gegee”, snou hulle hom toe.” “Ja, ek het niks meer nie” kom sy antwoord. Toe die rowers ’n entjie weg is ontdek hy goud in die soom van sy kleed. Hy volg haastig die rowers en toe hy hulle inhaal, sê hy vir hulle: “Ek het nie die waarheid vertel nie, hier is nog goud ook, neem dit.”  Toe kom daar stilte! Na ’n rukkie bring die een rower sy gebedeboekie en oorhandig dit aan hom, toe oorhandig die ander sy beursie aan hom en die ander sy perd. Die Heilige Gees verander mense se lewens. Hoe ’n groot behoefte het ons nie hieraan nie.

2. Die Heilige Gees vervul my met VERWONDERING vir Sy werk
Toe die Heilige Gees Saul en Paulus se lewens verander het, het die mense hulle verwonder . Is dit nie die seun van Kis nie?  Is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie Naam aanroep, wou uitroei nie?  Ons kan ons oë en ore nie glo nie. Hier het ’n wonderwerk gebeur.
Een nag terwyl Jerusalem geslaap het, sit Nikodemus, die bekende leermeester, by Jesus. Jesus vertel vir Nikodemus van die werking van die Heilige Gees, maar Nikodemus verstaan nie. Dan gebruik Jesus een van die bekendste natuurverskynsel, die wind,  om vir Nikodemus die werking van die Heilige Gees te verduidelik. Miskien het die wind op daardie stadium om die hoek van die huis geloei of die vlammetjie van die olielampie laat flikker. Nikodemus, ek wil jou twee dinge van die wind sê. Eerstens, jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Geleerde mense kan baie dinge ontleed en verklaar. Hulle kan atome split, die embrio van die ongebore baba ontleed om te sien wat na geboorte sal gebeur, die  ouderdom van fossiel van miljoene jare bepaal. Maar die wind? Ja, jy kan sy spoed meet en sy rigting bepaal, maar van waar hy kom en waarheen hy gaan, daarvoor kan jy maar net in verwondering staan.  So is die werking van die Heilig Gees. Wat met Saul en Paulus gebeur het, daaroor kan jy maar jou net verwonder. Tweedens: Die wind waar hy wil:  Hy is onkeerbaar, onstuitbaar in sy krag. Hy waai reuse golwe wat na die kus aanrol, hy ontwortel eeue oue bome, hy verskuif reuse sandduine, hy laat, soos die tifoon hierdie week in Bangladesh, ’n spoor van verwoesting agter.
So onkeerbaar, so onstuitbaar is die werk van die Heilige Gees. Die vyande van Christene kan sendelinge verban, kerke afbrand, volgelinge van Christus folter en in tronke stop, maar die kerk van Christus stu voort, al vir meer as 2000 jaar en tot met die wederkoms van Christus. Ons kan dit nie verstaan nie, ons kan maar net in verwondering daarvoor staan, want dis deur die werking van die Heilige Gees.  

3. Die Heilige Gees laat my Christus aan die wêreld VERTOON
As Paulus van die Heilige Gees praat dan sê hy dat die Gees ons verander om aan die beeld van Christus gelyk te word en dat ons die heerlikheid van Christus weerspieël. (2 Kor.3:17-18). Christus is in die hemel, maar die Heilige Gees het ons kom vervul, sodat ons Christus aan die wêreld  kan vertoon. Is dit nie wat die geesvervulde Petrus en Johannes gedoen het nie?  Die vyandige Joodse raad het hulle as metgeselle van Jesus herken. Die ongelowige lees nie die Bybel nie, maar Hy lees u en my lewe om te sien hoe Christus lyk. Die Heilige Gees maak ons beelddraers van Christus. Iemand het vir ’n kunstenaar gevra hoe hy dit regkry om uit ’n stuk ruwe rots ’n engel te skep. Sy antwoord was dat hy net alles afkap wat nie soos ’n engel lyk nie. Die Heilige Gees is die pottebakker wat my, die klei, neem en vorm om Christus aan die wêreld te vertoon.
Hierdie vertoon geskied soms baie onopspraakwekkend en selfs sonder dat ons daarvan bewus is. ’n Groepie sakemanne haas hulle om betyds in die trein te klim. In hulle haas stamp hulle die vrugte karretjie van ’n seuntjie om. Toe hulle inklim sê die een: “Gaan julle maar, ek sal die volgende trein neem en by julle aansluit.” Hy draai om en begin die appels van die seuntjie optel en hulle weer op hulle op hulle plek te sit.  Terwyl hy besig is, sien hy dat die seuntjie blind is.
Hy betaal hom vir die beskadigde appels. Toe hy wegstap, roep die seuntjie: “Meneer, meneer is jy miskien Jesus. O, mag die Heilige Gees gee dat daar waar ons beweeg, soms heeltemal onbewustelik Christus sal vertoon.

4. Die Heilige Gees laat my VURIG DIE Here dien
Die 1983 vertaling van Rom.12:11 lui: “bly altyd geesdriftig, dien die Here.” Die 1953 vertaling lui: “ Wees vurig van Gees, dien die Here.” Die Griekse woord wat een vertaling geesdriftig en die ander vertaling vurig het, beteken kokend warm. Johannes die Doper het voorspel dat Jesus sal kom en mense doop met die Heilige Gees en met vuur. Paulus skrywe aan Timotheus  dat hy die genadegawe soos ’n vuur moet aanblaas en dan vervolg hy: “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.” (2Tim.1:6).
Ongeveer 1973 sterf twee van my lidmate van Leonardville langs die Nossob die Saterdagaand in ’n veld brand.  Die Donderdagmiddag ry ek verby die plek waar die tragedie plaas gevind het om die begrafnis van die pa van 65 en sy  seun van 22  op Gobabis te gaan hou. Vir die enigste keer in my lewe staan ek tussen twee oop grafte. Met my terugrit merk ek dat die brand heeltemal geblus is. Die Sondagmiddag keer ek terug van Blumfelde waar ek ’n buitediens gehou het. Daar waai ’n sterk suidweste wind. In die verte in die rigting van die Nossob sien ek rook. Toe ek die Nossob bereik sien ek dat dit ’n brand is wat woed op dieselfde plek woed waar die brandslaners 9 dae gelede die vuur geblus het. Die sterk wind het die smeulende kole wat onder die grond gelê het aangeblaas en die vlamme het tot in die toppe van die kameeldoringbome gereik. Ek het gedink aan die Halleluja wat ons tydens Pinkster sing: “Besoek U werk, o Heer, oorwin die trae vlees, blaas weer die smeulend siele vuur, aan deur U Heilige Gees”. Die verskil tussen ’n kerk wat koud of lou of aan die brand is om die Here te dien is die Heilige Gees. Waar sal u vanoggend uself plaas? Kan u eerlik sê dat u die Here met brandend ywer dien?

5. Die Heilige Gees gee my VRYMOEDIGHEID om van Christus te getuig
In die tyd van Jesaja sê die Here : “Die wat oor my volk moet waak, is almal stom honde, hulle kan nie blaf nie, hulle lê net en slaap.” Petrus kry die wonderlike geleentheid om van die Here Jesus te getuig, maar hy is skaam en bang en verloën vir Jesus. Hoegenaamd geen vrymoedigheid om te getuig nie.
Jesus gee aan sy dissipels die belofte: “ Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees.”  Dan word die Heilige Gees uitgestort en dan volg die vervolging soos beskrywe in Hand.4. Petrus en Johannes word in die tronk gestop. Later word hulle vrygelaat maar verbied om met iemand oor die Here Jesus te praat. Hulle verweer is egter, dis vir hulle onmoontlik om nie te praat oor wat hulle  gesien en gehoor het nie. Die Joodse Raad wat hulle vyandig gesind is, is verbaas oor hulle vrymoedigheid om van Jesus te getuig. As die Joodse Raad hulle dreig om nie van Jesus te  getuig nie, hou die gelowiges ’n biduur. Wat bid hulle by hierdie biduur? Dat die Joodse raad hulle vyandigheid sal staak? Dat die Here die apostels moet bewaar? Nee hulle bid: ”Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid U Woord sal verkondig.”  Dan begin die plek te skud. En dan lees ons die gebedsverhoring: “Hulle is almal met die heilige gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.” (Hand 4:29-31)
Saul het deur die Gees begin profeteer, Paulus het na vervulling met die Heilige Gees dadelik Christus begin verkondig.
Is ek ’n spontane, passievolle getuie, wat vrymoedig vir Jesus getuig? In my werk, op die sportveld, by ’n vergadering, by die braaivleisvuur . Getuig ek so vrymoedig sodat ander my as metgesel van Jesus kan erken. Ek kan my hiertoe nie forseer nie, maar ek sal dit doen as vervulde met die Heilige Gees.  Die spreekwoord bly waar: Waar die hart van vol is loop die mond van oor. Amen.

Die werking van die Heilige Gees

Ds. Dries Auret

Die NG Gemeente bedien 'n gebied wat strek van De Kelders tot Pearly Beach en ook die plaasgebied Baardskeerdersbos. Die VG kerk word ook bedien.

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

Nuwe binneste

Nuwe binneste

Die nuwe hart is tog dit wat aan ons geskenk word as ons verlang, soms ook uit die bloute.

NG Kerk Gansbaai
Paasuitstalling

Paasuitstalling

Jaarlikse Paas-en-Lydenstyduitstalling vind plaas van 27 Maart 2018 tot 1 April 2018.

NG Kerk Gansbaai
Koringkorrel

Koringkorrel

Ek sê vir julle as ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf dra dit baie vrug.

NG Kerk Gansbaai
Om sin te probeer maak

Om sin te probeer maak

Ons verduidelikings probeer so hard sin maak, dat ons van God probeer sin maak en dan verloor ons Hom.

NG Kerk Gansbaai