Hoerskool Emil Weder

Hoerskool Emil Weder
  • (20)

VISIE
Verantwoordelike burgers met selfrespek en n positiewe selfbeeld wat hul plek met trots in die samelewing kan volstaan.

MISSIE
Die toepassing van n gebalanseerde opvoedingsprogram wat die kind se karaktervorming en liggaamlike ontwikkeling ten doel het. Ter verwesenliking hiervan word daar, benewens die akademiese, ook ernstig aandag aan o.a. kuns, musiek en godsdiens asook die sosiale en ekonomiese dimensies van menslike ontwikkeling gewy. In die opvoedingsprogram sal gestrewe word na die handhawing van dissipline en n doelgerigte vennootskap met ouers.

More Info
  • (20)
More Info

Contact Details

  • Primary number: Click Here
  • Email: Click Here
 

Business Info

  • Address: Click Here

Map

Nearby Places

Blog Posts

A visit to the Genadendal High School

A visit to the Genadendal High School

Published: 31 May 2012
By: Charles Dick-Hutchinson

Despite Mr. Cupido’s vision and passion, the school is hampered by both financial difficulty  an...

See All Blog Posts