Gansbaai Courant

Blog: Kliniekgronde Vervreem aan Provinsie

Published: 30 May 2013
By:Fanie Krige

Die Raad het beginselgoedkeuring verleen dat drie klinieke wat op munisipale grond staan aan die Department van Openbare Werke geskenk word. Die betrokke klinieke is op Gansbaai (erf  3904 van 6000 m2), Hawston (erf 2203 van 1351 m2) en Kleinmond (erf 7699 van 927 m2). Kennis is geneem dat die betrokke eiendomme nie vir die lewering van basiese munisipale dienste benodig word nie en in die geval van Gansbaai moet ‘n aansoek binne drie maande ingedien word vir die hersonering van die perseel anders val dit terug na die Munisipaliteit. Dié stap word gedoen kragtens ‘n ooreenkoms wat tussen die Wes-Kaapse Regering en die Suid-Afrikaanse Plaaslike Regeringsorganisasie (SALGA) bereik is dat primêre gesondheidsorgdienste van munisipaliteite na die Provinsie oorgedra word. Inbegrepe by dié ooreenkoms was die verstandhouding dat bates en laste ook oorgeneem word en dat vaste eiendom sonder enige koste aan die Departement van Vervoer en Openbare Werke oorgedra word. Dit het nou nodig geword om die oordrag te doen omdat die Departement van Gesondheid beoog om die betrokke klinieke op te gradeer en uit te brei.

Op Gansbaai word daar beoog om met die samewerking van die Desmond Tutu TB Sentrum ‘n volhoubare primêre gesondheidsorgfasiliteit van R11 miljoen te ontwikkel wat as ‘n nuwe model vir hierdie tipe diens in Suid-Afrika sal dien. In dié geval sal die eiendom van owerheidsgebruik na institusionele gebruik gehersoneer word. Die totale waarde van die eiendomme beloop volgens ‘n onafhanklike waardeerder R1,725 miljoen. Alle koste met betrekking tot die transaksies, bv opmetings, advertensies, waardasies, hersonering, ens. sal deur die Departement van Vervoer en Openbare Werke gedra word. Volgens die verslag sal die transaksie groot gemeenskapswaarde inhou, onder meer die heffing van belastings en dienstegelde op die eiendomme, die werksgeleenthede wat met die opgraderingsprojekte geskep gaan word en die verbetering van lewensgehalte en algemene gesondheid.               
       
Fanie Krige

Recent Posts

Otto Bylmoord hervat
Published: 01 May 2014
By: Francois de Jongh

Die staat se laaste twee getuies in die bylmoor...

Fraternal ontbyt
Published: 01 May 2014
By: Hardus Botha

Gansbaai Ministers Fraternal het onlangs, onder le...

VLV Nuus
Published: 01 May 2014
By: Gansbaai Courant

Vertrou dat almal  'n baie geseënde Paas...

DA Shows Its Multi C...
Published: 01 May 2014
By: SSMA Fanie Krige

The misconception that the Democratic Alliance is ...