Gansbaai Courant

Blog: Gesamentlike Erediens

Published: 04 July 2013
By:Hardus Botha

Afgevaardigdes aan die Nagmaaltafel tydens die gesamentlike Erediens in Blompark. Inlas: Ds Dennis Naidoo wat die gesamentlike Erediens gelei het

Die gesamentlike Erediens en bediening van die Heilige Nagmaal tussen die onderskeie NG- en VGK-gemeentes was goed verteenwoordigend. Ds Dennis Naidoo het die diens gelei en Luk 1:2-25 as Skrifgedeelte gebruik. Sy tema het op die emosionele skade wat mense berokken word, gefokus. Hy het na die bejaarde priester, Sagaria en sy eggenote, Elisabeth se moedeloosheid oor hulle kinderloosheid verwys. “Ondanks hierdie moedelose omstandighede wat hulle sonder ‘n nageslag gelaat het en Elisabeth se smart oor haar onvrugbaarheid, het hulle steeds ‘n toegewyde, gelowige en onberispelike bestaan voor God gevoer,” het ds Naidoo gesê. Met die aankondiging dat Elisabeth ‘n seun gaan baar, het twyfel by Sagaria ingetree en hy is met stomheid geslaan en het eers 8 dae ná die seuntjie se geboorte weer gepraat toe hy moes sê dat die seuntjie se naam “Johannes” sal wees. Daarteenoor was Elisabeth se onmiddelike reaksie: “Die Here het dit vir my gedoen!”

Ds Naidoo het voorts gesê dat die mensdom gereeld huiwerig is om te sê wat die Here wil hê, terwyl Sagaria God geprys het deur te sê: “Loofwaardig is die Here!” Die NGK-Kerkkoor onder leiding van Aletta Lochner het die bekende lied, “Battle Hymn”, gesing, met die VGK-Kerkkantoor onder leiding van Nita Faber wat “In the Garden” en “Belief for Africa” gesing het. “Die kerk was vol van verteenwoordigers van die gemeentes, met ‘n mooi gees van onderlinge samehorigheid en wat opvallend was, was die spontane samesang, sonder begeleiding, van die gemeente tydens die uitdeel van die Nagmaaltekens, asook tydens die kollekte-opname, sonder dat dit as enigsins steurend ervaar is,” vertel Annaleen Swart.

Hardus BothaDie VGK-Kerkkoor tydens die gesamentlike Erediens in Blompark

Recent Posts

Otto Bylmoord hervat
Published: 01 May 2014
By: Francois de Jongh

Die staat se laaste twee getuies in die bylmoor...

Fraternal ontbyt
Published: 01 May 2014
By: Hardus Botha

Gansbaai Ministers Fraternal het onlangs, onder le...

VLV Nuus
Published: 01 May 2014
By: Gansbaai Courant

Vertrou dat almal  'n baie geseënde Paas...

DA Shows Its Multi C...
Published: 01 May 2014
By: SSMA Fanie Krige

The misconception that the Democratic Alliance is ...