Budget Speech 2020/21 / Begrotings Toespraak 2020/21

Budget Speech 2020/21 / Begrotings Toespraak 2020/21

Cape Agulhas Municipality

Budget Speech 2020/21 / Begrotings Toespraak 2020/21

Friday, 29 May 2020, 10:00

Onderburgemeester, Raadslede, Munisipale Bestuurder, Direkteure, Amptenare asook lede van die publiek. 

It is an absolute privilege and honor for me to table the 2020/21 budget today to the Municipal Council for final approval.

Today, a month away from us entering a new financial year, we find ourselves in a boat that is on a very turbulent ocean, both at local level and throughout South Africa. The high waves of this turbulent and uncertain sea in the midst of an unprecedented storm are threatening to finally sink the once strong and safe ship called South Africa. We as leaders, councillors and officials all hold a part of the "Paddle (roeispaan)" in our hand that is needed to help bring the boat safely to the shore again. 

It seems in many ways a very difficult and inhuman task as the majority of passengers, South Africans, are already shouting for help because of the uncertainty in opportunities and prospects.

Dit is ons taak vandag in Kaap Agulhas om hierdie reddingsboot met die inwoners van Kaap Agulhas veilig aan wal te bring. Ek vra elkeen van u om in hierdie onsekere tyd u vertroue in die kaptein van die boot te stel want dit is al manier hoe ons mekaar sal hoor en ondersteun. In enige onsekere tyd en storm moet mense bedaard en ondersteunend wees. Ja, daar lê 'n verkiesing voor maar dit sal eers aan die einde van 2021 wees maar NOU lê vir ons 'n dreigende onmiddellike oorlewingsstryd op hande. 

Ons as leiers van Kaap Agulhas sal vir seker nog die volgende 3 tot 4 maande humanitêre hulp moet verleen aan die mees behoeftiges in ons dorpe. En ek wil weereens aan elke raadslid vra dat die lyste wat die mees behoeftiges weerspieël in die komende maand hersien word aangesien van die mense op die lys toegelaat sal word om te gaan werk of ons moet in elke dorp 'n sosiale werker op 'n tydelike basis aanstel. 

Hierdie begroting maak voorsiening om ons mense vir die volgende wintermaande te ondersteun maar ek moet ook weereens hierdie geleentheid gebruik om ons bestaande NGO's in ons dorpe uit te sonder en te bedank vir die uitsonderlike werk wat hulle doen om die nood te verlig. Ek kan vandag met alle sekerheid noem dat met die insluiting van ons finansiële bydrae tot noodverligting het die NGO's, die publiek en sakesektor asook kerk denominasies onmiddellik aan die werk gespring direk na die eerste oproep uit my kantoor en bydraes en verspreiding van kosvoorraad in die omgewing van tussen R18 - R20M is reeds net binne Kaap Agulhas versprei. Ek sal graag binne die volgende weke so 'n verslag wil opstel en versprei in die media en ook 'n persoonlike boodskap van dank en waardering aan elke NGO uitstuur.

South Africa has experienced very slow economic growth over the past two years and although this is not news, the challenge for each and every one of us is that the recent global outbreak of the Covid-19 pandemic will have additional impact on this slow growth with devastating consequences. 

We all know and are aware that the lockdown will place a significant strain on the national fiscus, and that will directly impact the financial viability of Cape Agulhas Municipality. National Treasury encourages municipalities to keep increases as low as possible BUT we in the frontline of community development and sustainable service delivery must ensure that this budget can support a viable and sustainable local municipality. 

We are committed to help our people and businesses who are in dire financial stress on a one on one basis, which will be decided on merit as applications are made.

Hierdie begroting spreek ook die onmiddellike werkloosheids probleem aan wat sal onstaan as gevolg van die pandemie om ons mense in 'n werk te probeer plaas. Wyksraadslede in samewerking  met hul wykskomiteelede word ook bemagtig om hul eie beplanning vir sekere spandering in hul onderskeie wyke te doen met 'n begroting van R150 000.00 wat aan elke wyk toegeken is. 'n Addisionele R600 000.00 word ook begroot om moontlike werkskeppings projekte in wyke te ondersteun. 

Ek bedank ons Munisipale Bestuurder, ons Hoof Finansiële Beampte asook alle Direkteure vir hulle volgehoue insette in die beste belang van Kaap Agulhas. 

Ek dank u almal as raadslede en vra vir ondersteuning in die besteding van hierdie begroting. 

May God Bless Cape Agulhas and our entire Country SA. 

EXECUTIVE MAYOR / UITVOERENDE BURGEMEESTER

CLLR PAUL SWART / RDL PAUL SWART

The full budget approved by the Municipal Council is available here.

Budget Speech 2020/21 / Begrotings Toespraak 2020/21

Cape Agulhas Municipality

Cape Agulhas Municipality is classified as a category B municipality situated within the Overberg. The demarcated municipal area covers approximately 2411km² and includes the towns of Bredasdorp, Napier and the coastal towns of Arniston, Struisbaai, L’Agulhas and Suiderstrand as well as a vast ar...

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

WATCH THE VIDEO: Welcome to Arniston
Read More

Other Articles

Breaking Free from Coping to Transform Your Future

Breaking Free from Coping to Transform Your Future

Coping means that we are accepting the situation, the environment, and the inevitable outcome.

Prominent Speciality Rust Primer

Prominent Speciality Rust Primer

Handling a steel garage door job?

Paintsmiths Now Offers Painting & Screed Flooring Services

Paintsmiths Now Offers Painting & Screed Flooring Services

The Paintsmiths Bredasdorp team now provides painting services and screed flooring installations.

Paintsmiths Bredasdorp
Overcoming Self-Limiting Beliefs for a Fulfilling Life

Overcoming Self-Limiting Beliefs for a Fulfilling Life

Why do we experience problems in our life?

Your Trusted Source for Untreated Pine Poles in Western Cape!

Your Trusted Source for Untreated Pine Poles in Western Cape!

At Fynbos Pole Depot, we take pride in supplying top-quality, untreated pine poles to lumber yards across the Western Cape region.

Beliefs Unveiled: Navigating the Path to Personal Transformation

Beliefs Unveiled: Navigating the Path to Personal Transformation

We live in a world where we see everything as wrong or right. 

See All Articles