Vissermansdankseggingsdiens 2013

Die jaar spoed weer ten einde en dit is Sondagaand 8 Desember om 19:00 weer tyd vir die jaarlikse dankseggingsdiens in die Ou Hawe. Hierdie interkerklike diens wat in Afrikaans en Engels aangebied word, is ‘n instelling wat nie misgeloop kan word nie. Dit is die geleentheid wanneer die hele dorp saam met die vissermanne byeenkom om die Goeie Gewer te bedank vir al die seëninge wat Hy gedurende die jaar op ons uitgestort het. Die oogmerk van die diens is om dankie te sê vir alles wat Gansbaai uit die (of van die) see ontvang het.

Alle besighede is op die een of ander manier aan die see gekoppel vir ‘n inkomste en daarom kom almal saam om dankie te sê vir die jaar se inkomste. Dit is ‘n opelugdiens, maar belangstellendes is welkom om die verrigtinge vanuit hul motors te volg. Stoele word deur deelnemende kerke voorsien, maar indien u oor ‘n sitding beskik sal dit waardeer word as dit kan saambring omdat sitplek beperk is. Die Verootmoedigingsdiens vir 2014 vind op 19 Januarie op dieselfde tyd en plek plaas en u kan gerus ‘n aantekening daarvan maak.