Kersboodskap

Een van die inwoners, in haar negentigs, sê hoe ouer jy word hoe vinniger gaan die tyd verby. As ons terugkyk na die jaar wat verby is, was dit ‘n gesëende jaar vir Herberg-aan-See Tehuis vir Bejaardes. Met die hulp van ons Hemelse Vader kon ons ‘n rustige hawe van deernis en persoonsgerigte versorging aan ons Inwoners gee. Hulp vanuit alle oorde het dit vir ons moontlik gemaak om die ekwivalent van 8 (agt) inwoners ten volle te subsidieer en te versorg.

Ons opregte dank en waardering gaan aan: Die Beheerraad vir hulle leiding en bydraes; Die Goue Hande vir funksies, spesiale etes, stimulasie, oefeninge, hare doen, bederf en veel meer; Organisasies, instansies en individue wat skenkings gemaak het ter stywing van ons fondse; Individue wat produkte aan die Tehuis en ook sy inwoners skenk; Die NG Kerk en AGS Kerk vir die geestelike versorging van ons inwoners; Individue wat persoonlike aandag aan ons inwoners gee, soos onder andere geselsies, versorging van naels en veel meer.

Ek kan werklik sê, en ek bedoel dit uit my hart, dat die gemeenskap hier uniek is wat betref naasteliefde en omgee vir jou medemens. Baie dankie aan almal wat ‘n bydrae gelewer het. Dankie ook aan my personeel vir julle geduld en persoonlike versorging van ons inwoners.

‘n Geseënde Christusfees en ‘n mooi 2015 word u en u familie toegewens. Moet nooit vergeet dit is Jesus, die kindjie gebore, wat verlossing vir almal bring en ons met vreugde laat sing.       

John van Rooyen, Bestuurder: Herberg-aan-See