OVERSTRAND MUNISIPALITEIT SE ADDISIONELE MUNISIPALE HOF KASSIERE OOP VIR BETALINGS

Die kassiere by die Addisionele Hof van die Overstrand Munisipaliteit is oop vanaf 4 Mei 2015 vir betalings van alle verkeers- en munisipale hofboetes. Besigheidsure is weeksdae vanaf 08:00 tot 13:00 en 13:45 tot 15:00. Boetebetalings wat by die Addisionele Hof gedoen word, moet vergesel word van die boete wat uitgereik is, óf die ID dokument van die oortreder.  Die Addisionele hof word gehuisves in Harmony House wat aan die westelike kant van die Overstrand Munisipaliteit (Hermanus Adminstrasie) kantore geleë is. Navrae kan gerig word aan Ynanda Lemmer, Hof Toesighouer, by tel. no. 028 313 8924.

OVERSTRAND MUNICIPALITY’S ADDITIONAL

MUNICIPAL COURT CASHIER OPEN FOR PAYMENTS

The cashier at the Additional Court of the Overstrand Municipality is operational for the payment of all traffic and municipal related court fines as from 4 May 2015. Business hours will be from 08:00 to 13:00 and 13:45 to 15:00 on weekdays.

Fine payments made at the Additional Court must be accompanied by the fine issued or ID document of the offender. The Additional Court  is  situated  at  Harmony House on the western side of the Overstrand Municipality (Hermanus Administration) offices.  Inquiries can be directed to Ynanda Lemmer, Court Supervisor, at tel. no. 028 313 8924.

OverstrandMunisipaliteit 3_1