GBIV span die seile

Die Gansbaai Belastingbetalers- en Inwoners Vereniging (GBIV) het onlangs ‘n Spesiale Algemene Jaarvergadering belê vir die verkiesing van ‘n nuwe Bestuur. “In gevolge die grondwet van die GBIV moes die vergadering belê word ná die afsterwe van die vorige voorsitter, Tannie Gerda Wessels vroeër vanjaar,” sê Nico Naudé, die nuutverkose voorsitter. “Die vergadering het dit ook paslik gevind om ‘n oomblik van stilte te handhaaf om hulde te bring aan Tannie Gerda en haar onbaatsugtige bydrae wat sy in byna alle fasette van ons samelewing verrig het.”

Die nuwe Bestuur is Nico Naudé (Voorsitter), Ivy van Huyssteen (Ondervoorsitter) en Dedré Burger (Sekretaris/Penningmeester), met addisionele lede Phillip Rozenkranz en Maretha Geldenhuys. Mnr Kat Myburgh, Areabestuurder van die Overstrandse Munisipaliteit se Gansbaai Administrasie, het die vergadering as verteenwoordiger van die munisipaliteit bygewoon. Hy het na sy 17-jarige verbintenis met Gerda verwys en het daarna die nuwe voorsitter en bestuur gelukgewens en sterkte met hul werksaamhede toegewens.

Die GBIV, by monde van die Bestuur, rig hiermee graag ‘n uitnodiging aan al die Gansbaaiers om teen R20 per jaar lede te word. “In groter getalle is ons steun baie sterker en kan ons veel meer vermag,” het Nico gesê. Die vereniging het reeds sitting in die wyksraad wat maandeliks vergader.

“Op hierdie wyse het die gemeenskap meer direkte inspraak en deelname in die werksaamhede en dienslewering van die munisipaliteit,” sê Nico. “Ons wil ook die tegnologie beter inspan om beter kommunikasie en samewerking tussen ons lede te bewerkstellig.” Belangstellendes word genooi om hulle te skakel of ‘n e-pos aan hulle te stuur. Vanaf Augustus sal vergaderings om 18:00 te Korporasiestraat 30, Gansbaai gehou word. Dit geskied elke derde Donderdag van die maand, behalwe Oktober waar die vergaderdatum die 22ste sal wees.

“Kom word deel en geniet van die beste dienslewering in die land,” is Nico se boodskap. Hy kan by 082-903-5038 gekontak word, of stuur ‘n e-pos aan hom by lida.naude@gmail.com.

Hardus Botha

Gansbaai Belastingbetalers- en Inwoners Vereniging se nuwe Bestuur, met voor vlnr Dedré Burger, Nico Naudé en Ivy van Huyssteen. Agter vlnr is Phillip Rozenkranz en Maretha Geldenhuys, met mnr Kat Myburgh van Gansbaai Munisipaliteit wat die vergadering bygewoon het