Nuwe Sentrum vir Ikamva

 “Ons is baie, baie dankbaar vir ons jarelange droom waarvan die realisering daarvan nou begin het,” vertel Jolande Sauls, Bestuurder: Ikamva Jeugontwikkeling en Naskoolse aktiwiteite. Sy verwys na grond in Asterstraat in Blompark wat aan hulle ge-oormerk is om te huur en waar ‘n nuwe sentrum vir hulle aktiwiteite gebou gaan word.

Ikamva is deurgaans besig met die reël en aanbied van ‘n groot verskeidenheid jeug-aktiwiteite en werk ook nou saam met verskeie Staatsdepartemente. Die nuwe sentrum sal onder andere uit twee kantore, ‘n créche, siekeboeg, kombuis en ‘n volwaardige Jeugsentrum bestaan. Tans word al hierdie bedrywige organisasie se aktiwiteite in die Blompark Gemeenskapsaal aangebied, met ‘n baie klein kantoortjie vir hulle administrasie.

“Ons sien daarna uit om na ons nuwe sentrum te trek, veral oor die veel groter spasie wat ons sal kan benut, asook ‘n behoorlike créche vir die kleuters,” sê Jolande. Sy sê vele donasies en skenkings word nog benodig om die droom volgende jaar te laat realiseer, aangesien hulle self alle kostes vir die oprigting van die strukture moet bekom. “Ons het reeds met etlike instansies begin onderhandel in die hoop dat ons voldoende fondse sal bekom." PEPFAR USA het reeds die fondasie, dreingat en bouplanne vir hulle geborg, waarvoor hulle groot waardering het.

Verskeie hooggeplaasdes en gemeenskapsleiers het die plegtigheid bygewoon, wat Jolande opreg bedank vir hul teenwoordigheid, met spesiale verwysing na die Overstrandse Onderburgemeester, rdl Rudolph Smith. “Nou sien ons angstig uit na ons nuwe fasiliteite wat ons broodnodig het vir ons vele aktiwiteite in belang van ons jeug,” sê Jolande.

Hardus Botha

 Vlnr is Carol Valentine, Eliza Felix en Jolande Sauls van Ikamva met die eerste sooispit
Die groot groep teenwoordigers tydens die sooispit-seremomie vir Ikamva se nuwe sentrum