Masakhane vier Kultuurdag

Erfenisdag het Saterdag, 24 September 2016 hoogty by Masakhane Primêre Skool gevier. Die kultuur-feesvieringe is op die laerskool se sportgronde aangebied en dit was ‘n kleurvolle gesig van tradisionele kleredrag en groot opgewondenheid wat besoekers verwelkom het.

“Die hoofdoel van die dag was om die leerders van kultuurdiversiteit te leer, maar veral ook van verdraagsaamheid teenoor ander kultuurgroepe in Suid-Afrika,” het die skoolhoof, mnr. Mdini gesê.

“’n Verdere doel van ons Erfenisdagvieringe was om fondse vir die skool in te samel, aangesien ons ‘n geen-skoolfonds skool is.” 

‘n Vol program, wat van deeglike organisering getuig, is gevolg en mnr. Mdini, het die verrigtinge geopen, waarna verskeie optredes gevolg het: gesprekvoering met die leerders oor kultuurdiversiteit, drama-opvoerings, ‘n ‘gum-boot’-dans, sang deur die onderwyserskoor, die proe van Afrika tradisionele kosse en die bekendstelling van skoolvennote.

Die skool se massakoor het die verrigtinge met die sing van die Nasionale Volkslied afgesluit.

Gansbaai Toerisme is deur die skoolhoof versoek om ‘n verteenwoordiger te stuur. Phumza Khweyiya het in pragtige, kleurvolle tradisionele drag opgedaag en Gansbaai Toerisme se naam hooggehou.   

Kleurvolle tradisionele drag het luister aan  die Erfenisdagvieringe verleen by Masakhane Primêre Skool.
‘n Deel van die groot groep opgewonde leerders van Masakhane Primêre Skool in kleurvolle tradisionele drag tydens hulle Erfenisdagvieringe.
Gansbaai_Courant_New