Voetstoots en bouplanne

Kan die verkoper in alle gevalle suksesvol steun op die voetstoots klousule as hy eiendom aan jou verkoop en dit later eers tot jou kennis kom dat daar nie goedgekeurde bouplanne vir die eiendom bestaan nie? Caveat Subscriptor, of soos wat dit in allemans taal bekend staan, pasop wat jy teken! Kry behoorlike advies oor die spesifieke klousule voordat jy onroerende eiendom koop of verkoop aangesien dit ernstige implikasies tot gevolg kan he!