Gesamentlike Nagmaal

‘n Oomblik kort voor die bediening van die Heilige Nagmaal tydens ‘n gesamentlike Erediens in die NG-gemeente Gansbaai

Alle streke was verteenwoordig: Gansbaai, Baardskeer-dersbos, Pearly Beach en die VGK-gemeente in Blompark. Die diens is deur ds Dirk van Dyk gelei, met sy boodskap wat op Matt 12:49/50 en Eff 2:19 gebaseer was, met Christus wat geantwoord het dat sy dissipels sy moeder, susters en broers is toe Hy gevra is wie sy moeder en sy broers is.

“Dit kom daarop neer dat almal van ons broers en susters van die huisgesin van God is,” het ds Van Dyk onder andere gesê. “Dus kan ons aan God as ‘n soort familie dink, waar die onderlinge band tussen gelowiges selfs sterker as bloed-gesinsbande is.”

Die NG Kerkkoor onder leiding van Aletta Lochner, asook die VGK kerkkoor onder leiding van Nita Faber, het die gemeente met pragtige koorsang bedien, met Annelene Reinke as begeleier agter die kerkorrel en klavier. Verversings is na afloop van die gesamentlike Erediens in die Kleinsaaltjie geniet, waar almal gesellig saamgekuier het.                             
    
Hardus Botha