Plaasuitreikgroep

 “Die Plaasuitreikgroep wat hulle beywer om die Evangelie van Jesus Christus na plaaswerkers in die Baarskeerdersbos omgewing te neem, het wonderlike ondersteuning van die Kerkraadslede van die Baarskeerdersbosstreek van die NG-gemeente, Gansbaai gekry,” vertel Johan van Dyk.

Hy sê die gebruik van die Gemeenskapsaal op Baarskeerdersbos is uit eie fondse bewerkstellig om dit moontlik te maak dat Evangelie-dienste vir plaaswerkers nou elke 1ste en 3de Sondag van die maand om 09:30 daar kan plaasvind. “Hierdie dienste is gelyklopend met dienste in die NG Kerkgebou en die eerste diens vind reeds op Sondag, 20 Oktober 2013 om 09:30 plaas. “Die Uitreikgroep spreek graag hul opregte dank en waardering uit teenoor hierdie kerkraadslede en die lede van die Gansbaai Munisipaliteit wat hierdie aksie moontlik gemaak het,” sê Johan. “Die groep wil graag hiermee beklemtoon dat die dienste nie net vir plaaswerkers is nie, maar dat almal in die omgewing daar welkom is om dit by te woon.”

Hardus Botha