Gansbaai Marine NQF 2 Sertifikate

Die trotse NQF 2 sertifikaatontvangers van Gansbaai Marine, met voor links  Nevill Titus (Direkteur) en Ronel Swart (Menslike Hulpbronne), asook Micheal Lolwana (Direkteur) heel regs

 “Leerlingskappe is ‘n beroepsgerigte jaarprogram by Gansbaai Marine wat uit gestruktureerde teoretiese leer en praktiese werksplekondervinding bestaan,” sê Hennie Ritter, Rekenmeester: Gansbaai Marine. “Werklose persone ontvang ‘n NQF 2 kwalifikasie na die suksesvolle voltooiing van die kurses en dit plaas hulle in ‘n gunstiger posisie om in die voedsel-vervaardigingsektor en/of visindustrie aangestel te word.”

Hierdie leerlinge verdien tot R7,500 per jaar vir teorie-klasse wat bygewoon is, asook verdere produksielone vir die praktiese ondervinding gedurende die jaar wat hulle in die Inmakery opdoen. 15 Fabriekwerknemers en 193 werklose leerders het die kursus suksesvol voltooi, met ‘n suksessyfer van 76%. Indiensneming by die fabriek beloop ±50%. FoodBev SETA is die befondser van die projek, met 1% van die totale lone en salarisse van Gansbaai Marine wat as ‘n vaardigheidsontwikkelingsheffing aan die Nasionale Vaardigheids Fonds oorbetaal word. 14 Gesaghebbende produsente, waarvan Gansbaai Marine een is, is onlangs met ‘n spesiale toekenning vereer.

Vanjaar se sertifikaatoorhandigings op 6 November is deur Nevill Titus (Direkteur), Ronel Swart (Menslike Hulpbronne), Micheal Lolwana (Direkteur) en Hennie Ritter (Rekenmeester) van Gansbaai Marine waargeneem. Die 51 studente is Afrika A, Ahrends T, Arends BW, Arendse SG, Beukes D, Block J, Bredenkamp L, Cezula N, Claassen CEG, Dindala J, Dindala MA, Dindala VS, Europa AJ, Hendricks MM, Jacobs EA, Jacobs JT, Jonga P, Julies RN, Kotsana L, Lottering AB, Malusi N, Manqola A, Mantlana ZE, Mapukata B, Maqebula N, May L, Mehlweni N, Mkumbuzi L, Mpela V, Ngcame N, Ngwe N, Nkumanda N, Nojila Z, Notyandela N, Nqashe SM, Ntsukune S, Qhezu K, Qikana Z, Qoqothekile Z, Sauls CJ, September BD, Sigwela S, Sikiti T, Swart SL, Tobias J, Tshayivithi B, Vries J, Wapi MA, Williams AP, Xovula LN en Yotsi N.

“Hierdie is ‘n jaarlikse hoogtepunt, aangesien studente met hul NQF2 sertifikate beloon word, asook ‘n R1,000 bonus ontvang, met eet- en drinkgoed na afloop van die oorhandigings,” sê Hennie.

Hardus Botha