Leeftyd by Munisipaliteit

Hantie Vermeulen van Gansbaai Munisipaliteit wat ‘n langdienstoekenning vir 30 jaar ononderbroke diens by Gansbaai Munisipaliteit ontvang het

Dit is gewis wat van Hantie Vermeulen gesê kan word: ‘n Leeftyd by Gansbaai Munisipaliteit.

‘n Langdienssertifikaat vir 30 ononder-broke diensjare by Gansbaai Munisipa-liteit is tydens ‘n Wykskomitee-vergadering vir Wyk 2 aan haar oorhandig.

“Dit dien gemeld te word dat Hantie inderwaarheid 34 diensjare by ons agter die rug het, aangesien sy vir die geboorte van haar seun bedank het,” het mnr Kat Myburgh gesê.

Hantie is oorspronklik van die Kaap, maar het na haar troue met Deon Vermeulen permanent na Gansbaai gekom. Sy het op 19 November 1979, 34 jaar gelede, as ‘n 19-jarige dametjie diens by die destydse Gansbaai Munisipaliteit aanvaar.

“Destyds was ons ‘n handjievol personeel en almal moes leer om alles te doen,” vertel sy. “Maar ek is dankbaar vir daardie ondervinding, aangesien daar bykans nie ‘n afdeling is waarvan ek nie ondervinding opgedoen het nie. Vanaf skakelborddame en kassier tot by tikwerk op outydse tikmasjiene en afrolwerk met wasvelle!” In 1981 moes sy bedank vir die geboorte van hulle seun en is daarna weer tydelik aangestel. Op 20 November 1983 is Hantie weer permanent aangestel. Sy en Deon se seun, Johan Vermeulen van D & J Vervoer, is met Lientjie getroud en Hantie is nie bietjie trots op haar eerste kleinkind, Lian, nie. Tans is Hantie rekenmeester in beheer van Gansbaai Munisipaliteit se Inkomste Afdeling.

“Al het ek soveel ander dinge in die munisipaliteit gedoen, het my groot liefde nog altyd by finansies gelê, en dan spesifiek eerder by inkomste as by uitgawes,” sê sy. “Oor al hierdie jare heen het ek só deel van my kollegas en juniors se lief en leed geword, dat dit soms soos familielede voel met wie jy werk.”

Hantie het haar belangrikste mentors oor al die jare heen uitgelig en met groot lof en waardering na hulle verwys: Johan Pieterse, Frans Stapelberg, Danie Maree en mnr Kat Myburgh.

Hardus Botha