Kersgroete

Die Voorsitter van die Beheerraad van Herberg-aan-See, mnr Mangiagalli, se boodskap in die jaarverslag stel dit duidelik dat ons dienste lewer volgens Badisawaardes en dat ons dit nie sonder hulp van ons Hemelse Vader kan reg kry nie.

Baie dankie aan al die instansies, donateurs, Goue Hande wat ons deur die jaar bygestaan het met hulp, skenkings, donasies ens.  Vrywilligers en die Goue Hande vir al die vreugde, hulp en versorging wat julle aan die bejaardes bring. Dankie aan die predikante en pastore wat betrokke is met bidure, persoonlike besoeke en geestelike versorging.

Die Beheerraad, personeel en inwoners van Herberg aan See wil die hele gemeenskap ‘n Geseënde Kersfees en Voorspoedige Nuwejaar toewens.

John van Rooyen