Vanuit die Gansbaai Sakekamer

Gansbaai Sakekamer President, Fanie Bothma saam met Wes-Kaap Premier, Helen Zille en Hermanus Sakekamer President, Mervyn Milner.


Die Wes-Kaapse Premier,  Mev. Helen Zille, het sakelui op die 11de Junie 2013 op uitnodiging van die Sakekamer van Hermanus toegespreek. Afgesien van ander afgevaardigdes soos Raadslid Pieter Scholtz en ander inwoners van Gansbaai, was Gansbaai Sakekamer ook goed verteenwoordig deur die voorsitter, Fanie Bothma sowel as sakekamerlede, Glenda Kitley en Kobie van Wyk.

Premier Zille het dit aan haar gehoor gestel dat die Wes-Kaapse regering dit ten doel stel om  ‘n  omgewing daar te stel wat bevorderlik is vir besighede om in te floreer en om nog meer besighede te lok. Sy het onder andere die volgende genoem:

• Ten einde sakelui en werkgewers te help om frustrasies met omslagtige prosedures en bottelnekke die hoof te bied, kan daar klagtes in die verband na die e-posadres redtape@westerncape.gov.za gestuur word om prosesse meer vaartbelyn te maak.
• Besighede moet ondersteun word om te floreer en sodoende werkloosheid en armoede te beveg met die skepping van werksgeleenthede in  ‘n  ekonomiese omgewing wat aantreklik is vir beleggers en entrepreneurs.
• Openbare vervoer moet verbeter word deur doeltreffender aanwending van belasting en heffings . Tolpaaie word nie gesien as die oplossing vir die probleem nie.
• Voorkeur word verleen aan “groen energie”-projekte soos sonkrag, wind en waterbewegings vir die opwekking van elektriese krag

Gansbaai Sakekamer het op sy bestuursvergadering van 12 Junie 2013 verdere beplanning gedoen rondom verdere aktiwiteite binne die Gansbaai sakegemeenskap vir die res van die jaar. In noue samewerking met die AHI word  ‘n  reuse entrepreneursopleidingsprojek reeds in Augustus van stapel gestuur waarby alle werkgewers en senior skoliere in Gansbaai en omgewing kan baat.
Die bekende sakepionier en nie-uitvoerende Voorsitter van die PSG Groep, Jannie Mouton, het reeds ingestem om die Gansbaai Sakekamer toe te spreek later vanjaar .  ‘n  Opwindende Gholfdag word in die vooruitsig gestel teen die einde van die jaar. Hou hierdie spasie dop vir meer besonderhede later.

Bestaande lede van die Sakekamer word aangemoedig om aktief deel te neem aan al die bedrywighede en  ‘n  ope uitnodiging word gerig aan alle sakemanne van die omgewing om by die Gansbaai Sakekamer aan te sluit en te deel in die blootstelling en onderlinge ondersteuning wat die Sakekamer bied . Kontak die Voorsitter, Fanie Bothma by 083 296 2676 of die Sekretaresse, Glenda Kitley by 072 291 5564.
Harry de Jager, Korrespondent: Gansbaai Sakekamer

Helen Zille saam met Gansbaai Academia Hoofseun, Siviwe YuYu en Hoofmeisie, Bianca de Koning wat ook die geleentheid bygewoon het.