Lions International Nuus

Op Saterdag 6 Julie is die nuwe Gansbaai Lion President, Boats van Staden ingehuldig deur die streekvoorsitter Johan De Klerk van Worcester. Die nuwe ampsdraers is ook aangewys.  Ons wens hulle sterkte toe vir die 2013/2014 jaar. Met hierdie geleentheid doen ons ook weer eens ‘n beroep op  ons oues van dae wat eensaam is om telefoonnommers aan ons te voorsien.

Ampsdraers en Direksielede vir 2013/2014

Streek Voorsitter - Johan De Klerk
President - Boats van Staden            
Pasgewese President - Gert Louw
Nuwe Lidmaatskap -  Pieter de Vries
Sekretaresse - Ivy van Huyssteen
Tesourier / Draaksteker - Andries Jansen van Vuuren
Leeutemmer -  Fred van Eeden
Reklame -  Enid Jansen van Vuuren

Bedankings

• Spesiale dank aan OK Foods and SPAR vir hulle donasie van verversings vir die Lions se opleidingsessie.
• Baie dankie aan die anonieme dame wat skoolklere geskenk het.
• Paul Pretorius vir al sy hulp
• Karin de Wet vir die stoeloortreksels
• Wynand Le Roux en Jan Le Roux vir hulle bydrae en hulp.
• Raymond by Bootklub  vir kontant skenking
• Birkenhead Bootklub vir afslag van saal
• Vir alle persone wat skenkings gegee het

Kontak nommers
Boats van Staden  072 789 3627
Gert Louw   072 475 7256
Pieter de Vries  083 628 9826
Ivy van Huyssteen  072 076 7357
Fred van Eeden  082 807 0857
Andries Jansen van Vuuren 082 488 4328
Enid Jansen van Vuuren 079 188 4899