Prestige Vrouedag

‘n Gesellige oomblik by een van die prag-versierde tafels tydens die NG Vrouediens se prestige Vrouedag

Die NG Vrouediens het onder voorsitterskap van Elcine Hulme gesorg vir ‘n prestige Vrouedagbyeenkoms in die Pretoriussaal. Sowat 215 dames, selfs vanuit die Kaap, het die saal behoorlik volgepak. Spesifieke gasvrouens was vir elke tafel verantwoordelik, met die opdrag dat hulle pienk as kleur moes gebruik, maar verder eie inisiatief aan die dag moes lê. Hierdie dames het gewys waartoe hulle in staat is en gesorg vir prag-versierde tafels - ‘n lus vir enige oog wat die saal binne gekom het. Die smaaklike kosse wat in die saalkombuis deur die dames gemaak is, is terdeë geniet.

Die 90-jarige Johanna Eygelaar wat 240 kruisies vir die Vrouedagbyeenkoms gehekel het

Die 90-jarige Johanna Eygelaar van Franskraal het eiehandig 240 wit kruisies gehekel wat in die pragtige Vrouedagkaartjies geplak is. Die veelsydige gasspreker, Elsabe Aldrich, is goed deur die dames ontvang en sy het die aandag behoorlik vasgevang. Elsabe is 'n oud-onderwyseres, oud-ambassadeur, oud-verfkontrakteur, oud-bemarkingsbestuurder, oud-eiendomsagent, oud-boervrou en oud-skakelbeampte met 'n nagraadse diploma in Suggesto-pedagogiek. Sy is vir die afgelope 10 jaar 'n pretprater, motiveringskonsultant en opleier, wat ook dikwels as seremoniemeester en geleentheidspreker optree, met 6 boeke wat al uit haar pen verskyn het. “Die gesellige dag het ten doel gehad om fondse vir ons verskeie projekte in te samel wat gedurende die loop van elke jaar deur ons aangepak word,” vertel Elcine. Onder andere verwys Elcine na die Pinkstermaal, ‘n Kersete vir Silwerjare Dienssentrum, Lindiwe Mthembu van die Makhathinivlaktes in KwaZulu-Natal se Onderwyskursus, betrokkenheid by Herberg Kinderhuis te Robertson, betrokkenheid by Laerskool Okkie Smuts in Stanford en die betaling van Vrouediensheffings aan organisasies soos deur die NG Sinode voorgeskryf. Elcine doen graag die volgende bedankings:

Gasvrouens vir die versiering van die tafels; betrokkenes wat hard in die kombuis gewerk het; alle dames wat behulpsaam was, maar veral ook die paar manne wat hul deel gedoen het; die Snater Teater kin-dertjies wat “Hout-kruis” onder leiding van Sylvie Agen-bach opgevoer het; Pieter Deon Interiors vir die voorportaal; Johanna Eygelaar vir die hekel van die kruisies.      

Hardus Botha


Vlnr is Fransil Kotze, Elsabe Aldrich (gasspreker) en Elcine Hulme tydens die oorhandiging van ‘n blyk van waardering aan die gasspreker