Wat verwag GOD van Sy kinders

“Toe hulle aankom by die plek wat GOD vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altar neer gesit, bo-op die hout.” (Gen 22:9)

 “En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van GOD: Gee julle self aan GOD as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.”  (Rom 12:1)

Daar is só baie christene wat dink dat ‘n mens alleenlik GOD kan dien as jy in ‘n vêr land gaan sendingwerk doen, of die hele dag met jou Bybel besig is, en ure in gebed verkeer. Daar is tog ‘n baie groot wanopvatting as ons dink dat GOD verwag ons moet alles opgee, niks besit en 24/7 besig wees met die dinge van die HERE!  NEE! Jesus het vir ons almal gesterf sodat ons nooit vir GOD hoef te sterf nie – die volmaakte offer is reeds deur Jesus afgehandel – vir ons!

Die GOD wat ons dien sal nooit van Sy kinders vra om die onmoontlike of die onmenslike te doen nie! Ons dien ‘n GOD VAN LIEFDE! Dis wat Jesus op aarde kom doen het – Hy wou die Vader aan ons bekendstel as ‘n GOD van liefde – ‘n GOD wat met Sy kinders in ‘n persoonlike verhouding wou leef! Jesus sê in Johannes 15:15: “Ek noem julle vriende!” Jy hoef nie afstand te doen van al jou aardse besitttings net omdat jy Jesus wil volg nie – ja, GOD sal wel van jou vra om daardie dinge op te offer wat tussen jou en  GOD mag staan – of dinge wat GOD se tyd saam met jou steel!

Weer eens wil GOD vir jou net die beste laat toekom – en ‘n intieme, lewende verhouding met Hom is baie meer werd as ‘n verhouding met dooie besittings!

Die offer wat GOD van jou vra is ‘n lewe wat Hom verheerlik orals waar jy gaan! Mense moet Jesus in jou oë en jou lewe kan raaksien! Jy mag jou nie toesluit in jou kamer – om weg te kom van die dinge om jou nie – GOD wil juis hê jy moet tussen mense beweeg en vir Hom ‘n lewende getuie wees. Hy is nie net waar jy aanbid of Bybel lees nie – Hy is orals saam met jou, in die verwagting dat jy Hom aan ander sal bekendstel.

By jou werk, in jou huis, tussen vriende,  ja orals, wil Jesus deel van jou lewe wees = dis geen opoffering nie! Dis ware lewe!