Bond van Oud Polisiebeamptes

Die groot groep Gansbaaiers (oud-polisiebeamptes) tydens ‘n gesellige braai deur die Bond van Oud-Polisiebeamptes Overstrand in die Birkenhead Boothengelklub

Die Bond van Oud-Polisiebeamptes Overstrand, waarby etlike Gansbaaiers ingesluit is, het onlangs ‘n gesellige braai-funksie in die Birkenhead Boothengelklub gehou. “Ons kom kwartaalliks bymekaar vir so ‘n geselligheid, maar telkens in ‘n ander dorp,” vertel genl.-maj. Deon du Toit van Franskraal. Daar is sommer heerlik en gesellig gebraai en gekuier, met weduwees van afgestorwe polisiebeamptes wat ook as volwaardige lede teenwoordig was. Die Bond van Oud-Polisiebeamptes Overstrand is gedurende 2010 in Hermanus gestig, wat die munisipale gebiede van Overstrand en Bredasdorp insluit.

Die Overstrand-tak met sy sowat 80 lede is een van 47 takke landswyd ‘n totale ledetal van sowat 3,000. Die Bestuur van die Bond van Oud-Polisiebeamptes Overstrand is genl.-maj. Hannes Visser (voorsitter), lt.-genl. Hennie Westdraat (visie-voorsitter), Annetjie Haumann (sekretaris), lt.-kol. Louis van Brakel (tesourier) en genl.-maj. Deon du Toit van Franskraal (lid). Die Bond se doelstellings is onder andere: “Om onderlinge kameraadskap, harmonie, vriend-skap, hulpvaardigheid en gemeenskaplike belangstellings onder lede te handhaaf en te bevorder”; “Om spesiaal na die belange van sy lede om te sien en voortdurend te waak oor die welsyn van lede deur om te sien na mediese- en pensioen-voordele, asook ander belange wat van tyd tot tyd ondervind word en dit te ondersoek en te bevorder”. Veral polisie-weduwees word deur kundiges bygestaan, onder andere met die voltooiing van mediese- en pensioenvorms vorms. ‘n Beroep word op alle oud-polisiebeamptes, asook weduwees, gedoen om by die Bond van Oud-Polisiebeamptes Overstrand aan te sluit.

Die voorsitter, genl.-maj. Hannes Visser kan vir navrae by 028-316-1503 geskakel word, of die sekretaris, Annetjie Haumann by 028-316-2418, of stuur ‘n e-pos aan haar by haumannonrus@gmail.com.        
         
Hardus Botha


‘n Deel van die Bestuurslede van die Bond van Oud-Polisiebeamptes, met voor vlnr genl.-maj. Hannes Visser en Annetjie Haumann. Agter vlnr is lt.-genl. Hennie Westdraat, genl.-maj. Deon du Toit en lt.-kol. Louis van Brakel