Vanuit die Sakekamer

Die eerste bestuursvergadering is op die 22ste April gehou en almal is baie entoestiasties oor die jaar wat voorlê en heelwat items is beplan. Daar is nog heelwat besighede wat nog nie by die Sakekamer aangesluit en die komitee het dus goed gedink om die visie en missie  van die Gansbaai Sakekamer sowel as die voordele van lidmaatskap te publiseer.

Indien enige iemand belangstel kan Doulene by – info@gansbaaibusinesschamber.co.za gekontak word.  

AGTERGROND

Gansbaai Sakekamer is in 1999 gestig.

Die Sakekamer het ten doel om die ekonomiese welvaart van sy lede te bevorder. 

VISIE

Die daarstel van ‘n effektiewe forum wat deur dienslewering ‘n verteenwoordigende stem vir plaaslike besighede gee en ledebelange bevorder. 

MISSIE

Om die sakegemeenskap in Gansbaai te bedien met diens, raad, inligting, opleiding en  ondersteuning sodat lede hul  sakepraktyke op ‘n eties aanvaarbare en ekonomies volhoubare wyse kan bevorder. 

VOORDELE

¨ Skakeling met  besighede en bou van goeie kontakte

¨ Ondersteuning  aan lede deur middel van opleiding en sprekers

¨ Toegang tot AHI se dienste, kursusse, inligting en dokumentasie

¨ Aanspreek van probleemarea’s soos onwettige besighede en aktiwiteite

¨ Forum vir lede om gemeenskaplike sake & aangeleenthede te bespreek

¨ Skakeling met owerheidsinstansies

¨ AHI affiliasie bied groter drukgroep om sakebelange te bevorder

¨ Bevordering van ‘n aangename werksomgewing en sakegemeenskap

¨ Bevordering van sakegeleenthede 

¨ Noue samewerking met plaaslike en ander owerhede

¨ Bou van goeie verhoudings met tersaaklike rolspelers

¨ Spesiale projekte om besoekers na Gansbaai te lok om die ekonomie te bevorder

¨ Skep netwerkgeleenthede om kontakte uit te bou met lede en nie lede

¨ Netwerk met ander instansies soos Toerisme, Sakekamers, AHI 

¨ Bekostigbare ledegelde   

 Gansbaai Sakekamer Bestuur