Munisipale personeel is vasbyters

“Hierdie is eintlik ‘n uitsonderlike gebeurtenis, aangesien dit nie maklik in ‘n dorp van Gansbaai se grootte gebeur dat personeel só lank by dieselfde instansie werksaam is nie,” sê mnr Kat Myburgh, Areabestuurder van die Overstrandse Munisipaliteit se Gansbaai Administrasie.

Tydens ‘n Wyksvergadering van Wyk 2 is vier personeellede gelukgewens met etlike jare se diens as munisipale amptenare. Hulle is: Hantie Vermeulen (33 jaar - Finansies); Sharman Geldenhuys (30 jaar - Biblioteekdienste); Sanet Otto (30 jaar - Kassiere); David Pieters (20 jaar - Riool Afdeling).

Dit is merkwaardig dat tussen die drie dames hulle met bykans ‘n eeu se diensjare spog. Tydens dieselfde Wyksvergadering is Edna van der Linde van Gansbaai Biblioteek gelukgewens met die verwerwing van die sertifikaat: Information and Knowledge Management in Libraries. Edna het in 2013 met haar graad, Information Science (destydse Biblioteekkunde), by UNISA begin. Van die 30 verpligte vakke het sy 19 suksesvol voltooi. Edna het op 9 Februarie 2009 op ‘n tydelike basis by Gansbaai Biblioteek begin werk en is op 1 Julie 2014 permanent aangestel - in totaal dus 7 jaar by die biblioteek. “Ek nooi graag enige persoon in die dorp uit wat by UNISA ingeskryf is, of van voorneme is om dit te doen, om my by die biblioteek te kontak,” sê Edna.

“Ek sal graag behulpsaam op enige gebied wil wees, aangesien dit deel van my studierigting is.” Sy het haar opregte dankbaarheid teenoor die munisipaliteit uitgespreek vir die subsidiëring van haar studies, wat sy as ‘n groot voorreg beskou.

Hardus Botha

Edna van der Linde van Gansbaai Biblioteek
Gansbaai Munisipaliteit se vasbyters wat diensjare aan betref, met vlnr mnr Kat Myburgh, Areabestuurder, David Pieters, Sharman Geldenhuys, Sanet Otto, Hantie Vermeulen en rdl Riana de Coning