Program 5 tot 10 Mei 2015

3 tot 8 Mei 2015

Sinodesitting van die NGKerk, Wes en Suid-Kaapland by Goudini

Donderdag 7 Mei

15:00  Susterbiduur by Herberg aan See

16:00 Kooroefening

Vrydag 8 Mei

09:00 tot 12:00 Markdag

Sondag 10 Mei

Moedersdag - Vrouesondag - Nagmaal

09:30 Gansbaai Kerk. Prediker Dr. Lisel Joubert

09:30 Gesinsdiens en kategese in Saal. Prediker Dr. Bobo van Zyl

09:30 Erediens te Pearly Beach. Prediker Ds. Hennie Basson