NG Gemeente Gansbaai Vrouediens

Die Vrouediens van die gemeente onder leiding van Lisel Joubert en Francil Kotze het die werksaamhede en struktuur daarvan ondersoek en twee fokusareas identifiseer, naamlik Grasvryheidsbediening en Projekte. Lidmate wat betrokke wil raak by enige van die werksaamhede kan hul voorkeure op die onderstaande vorm aandui en dan by die kerkkantoor afgee of epos na gamswart@gmail.com

                                                  KOMMISSIE VROUEBEDIENING
Naam:                                                    
Kontaknr:

GASVRYHEIDSBEDIENING

Ek sal graag wil help met koördinering en beplanning
Ek wil graag help met reël van spesiale funksies vir vroue
Ek wil graag help met reëlings vir ‘n vrouekamp

Pannekoekbeurte (6 per jaar)
Bak
Strooi/rol
Geld te behartig
Deeg aan te maak die vorige dag

Teetafel by Vrydagmark (2  per jaar)
Sorg vir eetgoed
Te help met bediening

Begrafnisse waar families/wyke nie kan help met verversings:
Maak van toebroodjies
Bedien van tee/koffie

Pinkstermaal
Sop te kook
Brood te voorsien
Konfyt en margarien te voorsien
Versier/tafels dek
Op te ruim na die tyd (of skoonmaker te borg)

Kerssangdiens
Broodjies te maak
Versier/tafels dek
Bediening van tee/koffie
Opruim (of skoonmaker borg)

PROJEKTE
A.  HUIS E Robertson Kinderhuis

Wil jy deel van kommissie wees? Hier dink, beplan en neem ons besluite as ‘n span.
Wil jy net vriendin wees op wie se nommer ons kan druk as hulp nodig is?
Wil jy deel wees van basaar? Koekietafel is ons gemeente se verantwoordelikheid
Koordineerder van koekieprojek
Bak van koekies of beskuit
Weeg, merk en verpak van koekies
Bemanning van tafel, 4 Maart, Robertson
Jaarlikse kamp: 5-7 Mei
Wil jy ‘n aktiwiteit borg? Soos bv plesierboot se koste, brandstof vir uitstappies
Sou jy graag wou help met geestelike begeleiding vir die naweek
Wil jy help met voorbereiding van ‘n dis
Wil jy net ‘n finansiele bydrae maak
Sal jy graag Sondag 7 Mei vir 2 of 3 dogters vir ‘n ligte middagete wou nooi
Sou jy enige ander voorstel wou maak

B.  Okkie Smuts Koshuis
Ek wil graag help met koordinering of beplanning
My naam kan op lys kom vir skenkings
Ek wil graag besoeke bring aan koshuis

C.   Werkskeppingsprojek
Ek wil graag help met koordinering van projek
Ek kan materiaal en/of naaldwerkmasjien skenk/beskikbaar stel
Ek help graag met aanleer van vaardighede (een oggend per week)
Ek help graag met kreatiewe voorstelle vir moontlike produkte

D.  Kinders - Michelle Marais Studiesentrum
Een tot een hulp met leerders se huiswerk (Spesifiseer hoeveel middae, riglyne word gegee)

Skenking van vrugte en water

Laerskool Gansbaai
Ek help graag met spesifieke behoefte van ‘n kind (riglyne word gegee, sal behels met sand speel, klei speel ens). (Spesifeer hoeveel middae)

Leesgroepie
Ek sal graag in Laerskool Gansbaai biblioteek in die middae vir ‘n uur vir kinders lees.
(Hoeveel middae)