Gansbaai Business Chamber

Business Tips For Business Owners / Besigheidswenke vir Besigheidseienaars

Business Tips For Business Owners / Besigheidswenke vir Besigheidseienaars

Gansbaai Business Chamber

“Without reflection, we go blindly on our way, creating more unintended consequences, and failing to achieve anything useful.” (Margaret J. Wheatley – American writer and management consultant who studies organisational behaviour)

These are very sobering words and make us realise that we might be chasing the next deal without giving sufficient thought to the ability of our business and infrastructure to meet and exceed client expectations.

We continuously need to sharpen the proverbial saw. Here is a value chain perspective to consider when reflecting about your business endeavours:

*  Target market performance

Is there a match between our defined target market, their needs and our product/service as a solution to their needs and requirements?

*  Suitability of value proposition

Do we know how well our product/service is addressing the target market needs and requirements?

*  Marketing Mix

Do we have the most optimal marketing mix available to market and promote our product/service to the selected target market?

*  Sales and distribution

Is our sales and distribution team fully equipped to sell our products/services?

*  Service delivery

How do clients experience our service delivery and after sales service?

*  Cash flow management

Do we have an up to date cash flow forecast to plan for to ensure that we can fund operations?

*  Human resources

Do I have a skills development plan per employee?

*  Information Technology

Are there technological advances which can support me to operate more effectively and efficient?

*  Procurement

Am I getting the best possible deals when procuring products and services to operate my business?

 

Another building block in our endeavours to plan for the future of our businesses is to remember the successes and disappointments in our business over a specific period of time (say the last 12 months). What are your learning experiences from these lists and how can you apply what you have learnt?

To support business owners with the important task of business planning, Sanlam gives you free access to the book Your Annual Business Game Plan for Success, which provides an easy and straightforward framework needed to draft a well-crafted game plan that will create the positive change and growth necessary for business success. Go to www.sanlam.co.za/gameplan to download your free copy.

 

Article written by Jannie Rossouw, Head: Sanlam Business Market

 

 “Sonder nadenke struikel ons blindweg voort, terwyl ons al meer onbedoelde gevolge skep en daarin faal om enigiets nuttig te bereik.” (Vrye vertaling van Margaret J. Wheatley – Amerikaanse skrywer en bestuurskonsultant, wat organisatoriese gedrag bestudeer.)

Dit is baie ontnugterende woorde, wat ons laat besef dat ons dalk die volgende transaksie najaag, sonder om voldoende na te dink oor die vermoë van ons besigheid en infrastruktuur om aan kliënteverwagtinge te voldoen en dit selfs te oorskry.

Ons moet die spreekwoordelike byl maar deurlopend skerp hou. Hier is ʼn waardekettingperspektief wat jy kan oorweeg wanneer jy oor jou sake aktiwiteite nadink:

*  Teikenmarkprestasie

Pas ons produk/diens as oplossing by ons omskrewe teikenmark se behoeftes en vereistes?

*  Gepastheid van waarde aanbod

Weet ons hoe goed ons produk/diens die teikenmark se behoeftes en vereistes aanspreek?

*  Bemarkingsmengsel

Is die mees optimale bemarkingsmengsel beskikbaar om ons produk/diens aan die gekose  teikenmark te bemark en te bevorder?

*  Verkope en distribusie

Is ons verkope-en-distribusiespan ten volle toegerus om ons produkte/dienste te verkoop?

*   Dienslewering

Hoe ervaar kliënte ons dienslewering en ná-verkoopdiens?

*   Kontantvloeibestuur

Is ons kontantvloeivoorspelling op datum, sodat ons kan beplan om seker te maak dat daar genoeg bedryfsfondse is?

*   Menslike hulpbronne

Is daar ʼn vaardigheidsontwikkelingsplan vir elke werknemer in plek?

*   Inligtingstegnologie

Is daar tegnologiese ontwikkelings wat my kan help om meer doeltreffend en effektief te werk?

*   Aanskaffing

Kry ek die beste moontlike transaksies wanneer ek produkte en dienste vir die bedryf van my besigheid aanskaf?

 

 

Nog ʼn boublok wat in ons pogings om vir die toekoms van ons besighede te beplan, ingespan kan word, is om die suksesse en teleurstelling van ons besigheid oor ʼn spesifieke tydperk (sê die afgelope 12 maande) neer te skryf. Watter leerervarings het jy uit hierdie lys geput en hoe kan jy dit wat jy geleer het, toepas?

Om besigheidseienaars in die belangrike taak van besigheidsbeplanning te ondersteun, gee Sanlam jou gratis toegang tot die boek, Your Annual Business Game Plan for Success, wat ʼn maklike en eenvoudige raamwerk bied vir die opstel van ʼn goed-gestruktureerde wedstrydplan, om die positiewe verandering en groei wat vir besigheidsukses nodig is, te skep. Gaan na www.sanlam.co.za/gameplan om jou gratis kopie af te laai.

 

 

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: Sanlam Besigheidsmark

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

Watch the Gansbaai Video
Read More

Recent Posts

10 March 2018: Baardskeerdersbos Bazaar

10 March 2018: Baardskeerdersbos Bazaar

Baardskeerdersbos Bazaar - a event not to be missed!

Business Breakfast

Business Breakfast

Business Breakfast

Business Breakfast

Business Breakfast

Gansbaai Business Chamber Business Breakfast

Members' evening dinner

Members' evening dinner

A members' evening dinner was held on 12 October 2017 at McClarke's Hideaway. Julie Cheetham from Grootbos Foundation was our guest speaker.