Met dapper en stapper

Ena Geldenhuys neem die donasie in ontvangs.

Lede verbonde aan die SAPD Gansbaai neem al vir die afgelope drie jaar deel aan die Kannaland vasbyt wat te Ladismith (Kaapprovinsie) plaasvind. Dit behels die stap van 75km wat oor 2 dae strek. Die eerste dag word daar 40km gestap en die daarop volgende dag 35km.

Die lede neem hul stap baie ernstig op en probeer om elke jaar op hul tye te verbeter. Hierdie jaar het hulle besonders goed gevaar. Die eerste dag se 40km was in 'n tyd van 5 uur 43 minute voltooi. Die volgende dag was die afstand van 35km in 5 ure 7 minute afgelê.

Die lede poog elke jaar om donasies in te vorder vir hierdie geleentheid. Na die voltooiing van Kannaland word surplusfondse geskenk aan liefdadigheidsorganisasies. Hierdie jaar het die lede ooreenstemming bereik om hierdie betrokke donasie te skenk aan Gansbaai Tuisversorging. Hulle is betrokke by onder andere die tuisversorging van pasiënte wat bedlêend of verswak is. Hulle verrig 'n enorme taak en die spanlede wil hierdeur ook hul waardering teenoor die persone uitspreek vir wat hulle vir die gemeenskap doen. Ena Geldenhuys het die donasie ontvang.

Vir enige navrae kan Ena by 073 097 2277 gekontak word.


Die SAPD Gansbaai se dapper stappers