Academia skitter op Junior Stadsraad

Malcom, Analo, Shamima, Me Segal, Jenica, Shiela, Emeul en Jack (afwesig Stefan en Johan)

Nege leerders van Academia is verkies om op die Junior Stadsraad vir 2014 te dien. Shiela Swart is verkies as die onder-burgermeester. Die ander lede is Malcom Mulope, Analo Yawa, Shamima Brett Jenica Conradie, Emeul Sauls, Jack Swart, Stefan Joubert en Johan van der Merwe. Die lede se voogonderwyser is Me Helene Segal.

Liezel Mostert