Ontmoeting met Heiliges

Voor vlnr is prof Robert Vosloo en dr Lisel Joubert. Agter vlnr is Nicolette Bosch van Gansbaai Book Exchange, Deon Joubert saam met Tersia en Johan Coetzee van Naledi Uitgewers

Die bekendstelling van Lisel Joubert (dr) se boek, Ontmoeting met Heiliges, het tydens ‘n gesellige funksie in Gansbaai Book Exchange van Nicolette Bosch plaasgevind. ‘n Groot aantal gaste het die verrigtinge bygewoon en nadat die formaliteite afgehandel is, is daar gesellig met verversings saamverkeer. Lisel is deur haar eggenoot, Deon en hulle kinders, Maya en Frederik (aan wie sy die boek opgedra het), asook haar ouers, Theuns en Anita Kruger vergesel. Die uitgewer van die boek, Johan Coetzee van Naledi Uitgewers en sy eggenote, Tersia was ook teenwoordig, asook prof Robert Vosloo, dosent in Ekklesiologie aan die Fakulteit Teologie, US.

“’n Boek soos hierdie kan in sentiment verval, wat hier nie die geval is nie,” het prof Vosloo gesê. “Mense leef in vergeetagtigheid oor Bybelse kontekste en hierdie boek dra by tot die verstaan daarvan en derdens kan ‘n boek soos hierdie ‘n versoeking wees om Christelikheid te vergeestelik, maar nou word die leser daaraan herinner hoe diep hierdie ‘heiliges’ werklik gedryf is. Lisel se boek handel oor verhale van hoe spesifieke mense hulle geloof geleef het. “Waarom word sekere mense deur hulle tydgenote en ook deur latere generasies as ‘heiliges’ onthou? In hierdie boek nooi ek die leser om saam daaroor te wonder.” - Lisel. Naas etlike interessante agtergrondginligting, asook verduide-likings oor die begrip “heiliges” vanuit verskeie perspek-tiewe, word bykans 60 “heiliges”, bekendes en minder bekendes, volledig bespreek. Enkele voorbeelde hiervan is Martin Luther, Johannes Calvyn, John Wesley, Augustinus en Karl Barth.

“Ek is oortuig daarvan dat hierdie lewensverhale van gister ook ons lewensverhale van vandag kan verryk - al kan ek my nie vereenselwig met die insigte en optrede van ál die persone van wie ek hier gaan vertel nie,” - Lisel. Die boek is teen R160 by Gansbaai Book Exchange (084-778-2810), Gateway Centre beskikbaar.

Hardus Botha