Pearly Beach Noodhulp

Om die nut van die noodhulp op Pearly Beach te belig, gee ons hiermee die statistiek van 2013 aan u deur. Ons bestaan uit 7 lede, waarvan 3 in die dorp woonagtig is en 3 in die Pearly Beach Oord. Suster Tertia Scholtz is ook woonagtig in die Oord en is van onskatbare waarde vir die noodhulp.

Vir die jaar 2013 is 165 inwoners en vakansiegangers met noodgevalle gehelp. Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die noodhulp wel ‘n bestaansreg op Pearly Beach het. Dankie aan die dokters op Gansbaai, ambulansdienste en suster Scholtz wat ons bystaan. Dank ook aan die gemeenskap van Pearly Beach wat enige tyd bereid is om te help.

Pearly Beach Noodhulp, 082 707 1811