Program vanaf 18 Augustus tot 24 Augustus

Woensdag 20 Augustus

09:00 Bybelskool

18:00 Gemeentebiduur by Herberg aan See

19:00 Sentrale Kerkraadsvergadering

Donderdag 21 Augustus

16:00 Kooroefening

Vrydag 22 Augustus

09:00 - 12:00 Markdag

Sondag 24 Augustus

09:30 Erediens in kerk. Prediker Dr Bobo van Zyl

09:30 Gesinsdiens in saal. Prediker ds Dirk van Dyk

09:30 Nagmaal by Pearly Beach. Prediker ds Willie Kotze