Bymekaargemaak

Bymekaarmaak

Wendy Farley het ‘n boek geskryf met die titel wat my elke keer aanspreek as ek dit in my boekrak opmerk: “Gathering those driven away”. Mens kan dadelik vra: Wie word bymekaargemaak? Wie is uitgestuur of weggejaag?. Sy fokus op die randfigure, die wat nie pas nie en vra of ons werklik die implikasie van Jesus se vleeswording vir kerkwees verstaan.

Soos die aanhaling uit Copeland: “If my sister or brother is not a the table, we are not the flesh of Christ. If my sister’s mark of sexuality must be obscured, if my brother’s mark of race must be disguised, if my sister’s mark of culture must be repressed, then we are not the flesh of Christ.”

As ek nie Christus kan sien in die ander as ek nie, hoe kan ek werklik kerkwees in die wêreld? Dan is ons alleen, gesegmenteerd, elkeen in sy/haar hoekie besig met ons eie belange. Dan mis ons die wonder van die kerk as nuwe skepping, maar nie perfek nie, eerder soos Jesus wat Jesaja vir ons die woorde voor gegee het: “ Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons Hom sou aansien nie”. (Jes 53:2 1953-vertaling)